Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете (видео)

Търговско-промишлена палата - Стара Загора отчете дейността си на Общо събрание на членовете (видео)

Актуално

Търговско-промишлена палата - Стара ЗагораТърговско-промишлена палата - Стара Загора проведе Общо събрание на членовете в конферентната зала на хотел Мериан Палас. На него бяха приети единодушно: Отчет на Управителния съвет за дейността на Палатата за 2012 г.; Доклад на Контролния съвет за дейността на работодателската организация за изминалата година; Доклад на одитора; Насоки за дейността на Търговско-промишлена палата -Стара Загора за 2013 г. и Проект на бюджет за 2013 г.

И през 2012 г. Палатата продължи да утвърждава позицията си на уважавана и търсена институция за бизнес информация, консултации и активно съдействие при решаване на широк кръг въпроси както от малки и средни фирми и отделни предприемачи, така и от големи фирми и организации от всички сфери в региона. Не бяха малко фирмите извън региона на Стара Загора, които се обръщаха към нас за съдействие и получаваха адекватна подкрепа, заяви председателят Олег Стоилов. Изключително разнообразни бяха темите, по които бизнесът се обръщаше към Палатата - адресна информация, режими за движение на определени стоки в конкретни страни, изисквания за регистрация на фирми, маркетингови услуги, търсене на информационни източници, търговски и кооперационни партньори, източници за финансиране, съдействие на образователни и културни институции, НПО и др. Палатата продължи да бъде активен и търсен партньор по национални и международни проекти, като затвърди позициите си на водеща организация в неправителствения сектор в региона.

Олег Стоилов направи подборен отчет на всички дейности и предоставени услуги в помощ на бизнеса. През годината Палатата продължи активно да съдейства на фирмите за участия в национални и международни панаири и изложения, бизнес мисии, срещи, делегации и др. бизнес форуми. Такова съдействие получиха 48 фирми. Като примери могат да се посочат бизнес делегацията в Самара, Русия и групата от 16 представители от 9 старозагорски фирми в сектора на търговията с метали и металообработване на панаира METAL PROCESSING TECHNOLOGIES FAIR, SHEET METAL PPROCESSING TECHNOLOGIES and BELEX, в гр. Бурса, Турция през декември 2012 г.

На 23 и 24 ноември 2012 г., в комплекс Мериан Палас, Стара Загора се проведе работна среща на 35 члена на Българо-швейцарската търговска камара (БШТК) с над 80 представителя на бизнеса от Старозагорския регион, организирана от БШТК и Търговско-промишлена палата - Стара Загора. Целта на срещата беше задълбочаване на отношенията между двете организации, установяване и развитие на директни контакти между старозагорски фирми и членове на БШТК. На срещата беше представена като добра практика построяването на производствено предприятие край Стара Загора от швейцарската фирма Оскар Рюег. Това е пример на успешна чуждестранна инвестиция в региона, който трябва да се популяризира. Срещата мина изключително успешно и на нея се установиха много полезни контакти, които се развиват.

Тази среща мотивира и друг подобен форум с Българо-скандинавската търговска камара, който вече е уговорен за 15 и 16 ноември 2013 г. в Стара Загора с участие на бизнеса от Старозагорски регион и представители на бизнеса и посолствата от 5-те скандинавски страни.

Двустранна среща на Старозагорския с Баварския бизнес също е планирана в Стара Загора за 17 октомври 2013 г. с партньорството на Германо-българската търговско-индустриална камара и Търговско-промишлена Палата – Стара Загора.

Търговско-промишлена Палата – Стара Загора като основен организатор, заедно с професионални партньори и други съдействащи организации, положи началото на два особено перспективни форуми в Стара Загора – Ротари Експо и Фестивала на виното и културното наследство Августиада. Успехът на първото издание на този уникален форум и чудесните отзиви на участниците в него ни мотивираха да обявим втория Фестивал на виното и културното наследство Августиада 2013, който ще се проведе отново в Регионален исторически музей - Стара Загора от 18 до 20 октомври 2013 г. Амбицията е Ротари експо Стара Загора да се провежда периодично (през 2 години) и да се превърне в едно от знаковите бизнес събития на Стара Загора и на Дистрикт 2482.

През изминалата 2012 г. Палатата успя да се позиционира много успешно като консултант на бизнеса по въпроси, свързани с екологичния мениджмънт и въвеждане на индустриалния стандарт ISO 14001, като бяха консултирани над десет фирми и проведено по-широко обсъждане с над 70 фирми на организиран тематичен форум. Палата разшири своето портфолио от услуги. Чрез предоставянето на административни услуги за бизнеса подпомогнахме над 30 фирми да получат необходимата документация за осъществяване на своята дейност.

Търговско-промишлена палата - Стара Загора подкрепя активно младежкото предприемачество и младежката заетост. Палатата работи по мотивирането и създаването на специализирана регионална младежка организация (засега работното й наименование е Младежка търговско-промишлена палата – Стара Загора), която да се занимава преимуществено с проблемите на предприемачеството и младежката заетост и която да използва ресурсите, опита, националните и международните контакти на Палатата. Като се има предвид изключителната актуалност на темата както на национално, така и на европейско ниво, би могло бързо да се създаде национална мрежа от такива организации, които да се включат в европейски и международни, вече работещи младежки бизнес мрежи. Има реална възможност дейността на такава организация да бъде подкрепена финансово от национални и международни програми, което ще помогне да се получи бърз и осезаем ефект, каза още Олег Стоилов.

Зам.-председателят на Търговско-промишлена палата - Стара Загора Красимира Соколова представи най-голямата бизнес подкрепяща мрежа Enterprise Europe Network, проект по който Палатата работи от 1999 г. и е оказала съдействие на голям брой малки и средни предприятия.

Евгени Косев, експерт в ТПП - Стара Загора, представи останалите проекти, по които работи организацията.

Представители на бизнеса отправиха предложение за по-активно участие на членовете на Палатата при обсъждането на проекти на нормативни актове, както и за провеждане на регулярни срещи по актуални проблеми, касаещи предприемачите.

Ръководството и екипът на Палатата получиха много благодарности от свои членове за съвместната работа и съдействието, което са им оказали при подготовката на проекти за европейско финансиране и намиране на бизнес партньори.

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

ТПП - Стара Загора - Общо събрание на членовете, 2013

Още новини