Начало Новини Актуално Търговско-промишлена палата - Стара Загора е с обновено ръководство след Общо събрание на членовете

Търговско-промишлена палата - Стара Загора е с обновено ръководство след Общо събрание на членовете

Актуално

Търговско-промишлена палата - Стара Загора проведе на 27 май 2021 г. Общо събрание на членовете на сдружението. На него бяха приети Отчета за дейността на Палата за предходната година; Доклада на Контролния съвет ; Насоките за дейността на работодателската организация за 2021 г. и бюджета ѝ за тази година. Преди гласуването за приемане на отчетите председателят на Палатата Олег Стоилов представи подробно основните направления, по които се работи и постигнатото през 2020 г. Той акцентира на инициативите, които Палатата активно развива за подобряване на връзките на регионалния бизнес с фирми, организации и предприемачи от други държави. В условията на пандемия тази дейност получи допълнително надграждане и гъвкавост, като добрите примери са при двустранните връзки със страни от Европейския съюз и при сътрудничеството с бизнеса от балканските държави, като се откроява постигнатото при отношенията с фирми от Турция. През 2020 г. комуникации с бизнеса и с различни бизнес организации от Турция се активизираха и затова Търговско-промишлена палата - Стара Загора обособи конкретно Направление Турция с координатор, Исмет Чавушоглу, собственик и управител на фирма Елте Инженеринг ООД и дългогодишен член на Палатата, който има сериозни заслуги за успешното развитие на тези контакти.

През отчетната годината ТПП - Стара Загора е увеличила броя на своите преките и на асоциираните членове, което също е критерий и оценка за успешно извършваните дейности. Този извод беше направен и при изказванията по време на обсъждането на отчетните документи и насоките за бъдещото развитие.

Олег Стоилов благодари на партньорските организации, с които Палатата устойчиво и активно си партнира. Сред тях са: Бюрото по труда, Регионалния инспекторат на образованието, Регионалния исторически музей, Обществен дарителски фонд, Граждански клуб ЛИПА, чиито ръководители и представители присъстваха на събранието. Освен тях обаче Палатата успешна изпълнява проекти и с още десетки други организации и партньори, които са в полза на бизнеса и на местната общност.

Общо събрание на членовете избра членовете на новото ръководство на Палатата, които влизат в Управителния и в Контролния съвет. Членовете на УС остават 11, като съставът му беше обновен с трима нови души - това са Вени Петрова, Исмет Чавушуглу и Веселин Генев. В тричленния Контролен съвет бяха гласувани две промени в състава. Новите членове там са Огнян Тодоров и Йовчо Йовов, който досега беше член на УС.

След края на Общото събрание новото ръководство се събра на първото си заседание, на което беше решено Олег Стоилов да продължи да изпълнява длъжността на председател на Управителния съвет на Търговско-промишлена палата - Стара Загора.

Събитието се проведе в градината на комплекс Зеленият хълм, като допълнителна сигурност в условията на епидемична обстановка даваха озониращи устройства, разработени от фирмата на проф. Жеко Ганев Елфи-Тех, която също е член на Палатата.

Документи за сваляне

Още новини