Начало Новини Коментари Търговският баланс за юни 2023 г. е отрицателен в размер на 52,2 млн. евро, съобщава БНБ

Търговският баланс за юни 2023 г. е отрицателен в размер на 52,2 млн. евро, съобщава БНБ

Коментари

Търговският баланс за юни 2023 г. е отрицателен в размер на 52,2 млн. евро при дефицит от 486,7 млн. евро за юни 2022 г., съобщава Българската народна банка (БНБ).

За периода януари – юни 2023 г. търговският баланс е отрицателен в размер на почти 1,055 млрд. евро (1,1 на сто от БВП) при дефицит от близо 1,773 млрд. евро (2,1 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Износът на стоки за юни е почти 3,846 млрд. евро, като намалява с 491,5 млн. евро (11,3 на сто) в сравнение с този за юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. износът е почти 22,470 млрд. евро (23,5 на сто от БВП), като намалява с 272,6 млн. евро (1,2 на сто) в сравнение с този за същия период на 2022 г.

Вносът на стоки за юни 2023 г. е за 3,898 млрд. евро, като намалява с почти 926 млн. евро (19,2 на сто) спрямо юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. вносът е над 23,524 млрд. евро (24,6 на сто от БВП), като се понижава с 990,6 млн. евро.

Салдото по услугите за юни е положително в размер на 594,7 млн. евро при положително салдо от 511,8 млн. евро за юни 2022 г. За януари - юни 2023 г. салдото е положително в размер на близо 2,532 млрд. евро (2,6 на сто от БВП) при положително салдо от над 2,221 млрд. евро (2,6 на сто от БВП) за януари - юни 2022 г.

Текущата и капиталова сметка на страната за юни е положителна и възлиза на 907,7 млн. евро при излишък от 84,8 млн. евро за юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на повече от 1,249 млрд. евро (1,3 на сто от БВП) при отрицателно салдо от 202,3 млн. евро (0,2 на сто от БВП) за януари – юни 2022 г.

За юни 2023 г. салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 790,4 млн. евро при положително салдо от 202 млн. евро за юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 723,3 млн. евро (0,8 на сто от БВП) при положително салдо от 190,1 млн. евро (0,2 на сто от БВП) за януари – юни 2022 г.

Капиталовата сметка на страната е положителна и възлиза на 117,3 млн. евро при отрицателна стойност от 117,2 млн. евро за юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. капиталовата сметка е положителна в размер на 526,2 млн. евро (0,6 на сто от БВП), при отрицателна стойност от 392,4 млн. евро (0,5 на сто от БВП) за януари – юни 2022 г.

Финансовата сметка за юни 2023 г. е положителна в размер на 971,1 млн. евро при положителна стойност от 552,7 млн. евро за юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. финансовата сметка е положителна – 590,5 млн. евро (0,6 на сто от БВП), при положителна стойност от 827,9 млн. евро (1 на сто от БВП) за същия период на 2022 г.

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни нарастват през юни с 242,9 млн. евро при намаление с 6,6 млн. евро за юни 2022 г. За януари – юни 2023 г. преките чуждестранни инвестиции в страната се повишават с над 1,796 млрд. евро (при увеличение с 916.1 млн. евро за януари – юни 2022 г.).

Източник: БТА

Още новини