Начало Новини Актуално Търговската гимназия кани представител на бизнеса за член на държавна изпитна комисия

Търговската гимназия кани представител на бизнеса за член на държавна изпитна комисия

Актуално

Търговска гимназия представител бизнес комисияТърговската гимназия Княз Симеон Търновски в Стара Загора потърси съдействие от Търговско-промишлена палата - Стара Загора за осигуряване на представител на работодателите, който да участва в комисията за провеждане на държавните квалификационни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Съгласно изискванията на чл.35, ал.1 и ал.З от Закона за професионално образование и обучение, представителят на работодателя, който ще участва в тази комисия, трябва да притежава квалификация в професионална област Стопанско управление и администрация.

През учебната 2012/2013 г. предстои да положат държавни изпити за придобиване на професионална квалификация ученици, обучавани по следните специалности и професии:

 • Специалност Оперативно счетоводство, професия Счетоводител с трета степен на професионална квалификация;
 • Специалност Банково дело, професия Финансист с трета степен на професионална квалификация;
 • Специалност Предприемачество и мениджмънт, професия Икономист с втора степен на професионална квалификация;
 • Специалност Застрахователно и осигурително дело, професия Финансист с трета степен на професионална квалификация;
 • Специалност Бизнес администрация, професия Офис мениджър с трета степен на квалификация.

Държавният квалификационен изпит по:

 • Теория на професията и специалността за втора степен на професионална квалификация ще се проведе на 06.06.2013 г. от 7,30 часа;
 • Теория на професията и специалността за трета степен на професионална квалификация ще се проведе на 10.06.2013 г. от 7,30 часа;
 • Практика на професията и специалността за втора степен на професионална квалификация ще се проведе на 07.06.2013 г. от 8,00 часа за учениците от специалност Предприемачество и мениджмънт.

Държавният квалификационен изпит по Практика на професията и специалността за трета степен на професионална квалификация ще се проведе както следва:

 • на 04.06.2013 г. от 9,00 часа за учениците от специалност Бизнес администрация;
 • на 05.06.2013 г. от 7,30 часа за учениците от специалност Банково дело и Застрахователно и осигурително дело;
 • на 06.06.2013 г. от 13,00 часа за учениците от специалност Оперативно счетоводство.

Крайният срок за заявка за участие в изпитната комисия е 18.05.2013 г.

Още новини