Начало Новини Актуално ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2022

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2022

Актуално

През периода януари - март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 28.3% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 6 761.7 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Китай, Съединените американски щати, Република Северна Македония, Обединеното кралство и Египет, които формират 54.5% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението).

През март 2022 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 19.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 484.5 млн. лева.

Фиг. 1. Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки от България за трети страни през периода 2021 - 2022 година (Спрямо същия месец на предходната година)

През периода януари - март 2022 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите Минерални горива, масла и подобни продукти (221.8%) и Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (196.2%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор Артикули, класифицирани главно според вида на материала[2] (6.0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2022 г. се увеличава с 58.0% в сравнение със същия период на 2021 г. и е на стойност 10 447.0 млн. лева (по цени CIF)[3] (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна (табл. 3 от приложението).

През март 2022 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 35.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 654.3 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - март 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2021 г. е отчетено в секторите Минерални горива, масла и подобни продукти (154.2%) и Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (141.8%) (табл. 4 от приложението). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2022 г. е отрицателно и е в размер на 3 685.3 млн. лева (табл. 1 от приложението).

През март 2022 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 1 169.8 млн. лева. 

През периода януари - март 2022 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 20 962.2 млн. лв., което е с 34.0% повече в сравнение със същия период на 2021 година (табл. 1 и 2 от приложението).

През март 2022 г. общият износ на стоки възлиза на 8 086.5 млн. лв. и нараства с 38.9% спрямо същия месец на предходната година. 

През периода януари - март 2022 г. общо в страната са внесени стоки на стойност
24 281.7 млн. лв. (по цени CIF), или с 41.4% повече спрямо същия период на 2021 година (табл. 1 и 2 от приложението).

През март 2022 г. общият внос на стоки нараства с 33.7% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 8 942.6 млн. лева. 

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2022 г. и е на стойност 3 319.5 млн. лева (табл. 1 от приложението).

През март 2022 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 856.1 млн. лева.

 

 

Документи за сваляне

Още новини