Начало Новини Актуално Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 година

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 година

Актуално

През периода януари - февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.6% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 051.4 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Либия и Руската федерация, които формират 60.3% от износа за трети страни (табл. 3 от приложението).

През февруари 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 673.4 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в сектор Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (20.4%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в секторите Минерални горива, масла и подобни продукти (54.9%) и Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн (34.0%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - февруари 2021 г. намалява с 9.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 3 867.4 млн. лева (по цени CIF)[2] (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна (табл. 3 от приложението).

През февруари 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 2.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 994.1 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (13.4%) и Машини, оборудване и превозни средства (8.0%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор Минерални горива, масла и подобни продукти (39.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - февруари 2021 г. е отрицателно и е в размер на 816.0 млн. лева (табл. 1 от приложението).

През февруари 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 320.7 млн. лева.

През периода януари - февруари 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 9 669.1 млн. лв., което е с 1.7% по-малко в сравнение със същия период на 2020 година (табл. 1 и 2 от приложението).

През февруари 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 4 984.2 млн. лв. и нараства с 2.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - февруари 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 10 371.2 млн. лв. (по цени CIF), или с 2.0% по-малко спрямо същия период на 2020 година (табл. 1 и 2 от приложението).

През февруари 2021 г. общият внос на стоки нараства с 2.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 414.0 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - февруари 2021 г. и е на стойност 702.1 млн. лева (табл. 1 от приложението).

През февруари 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 429.8 млн. лева.

 

 

Документи за сваляне

Още новини