Начало Новини Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2021 година

Търговия със стоки на България с ЕС през януари 2021 година

През януари 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 3.0% спрямо същия месец на 2020 г. и е в размер на 3 306.9 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Белгия и Франция, които формират 71.9% от износа за държавите - членки на ЕС (табл. 3 от приложението).

През януари 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия месец на 2020 г. е отбелязан в секторите Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (103.6%) и Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата) (24.5%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор Минерални горива, масла и подобни продукти (41.5%).

Вносът на стоки в България от ЕС през януари 2021 г. спада с 0.5% спрямо същия месец на 2020 г. и е на стойност 3 083.9 млн. лева (по цени CIF) (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Унгария, Гърция и Нидерландия (табл. 3 от приложението).

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през януари 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия месец на предходната година е отчетено в сектор Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (36.7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн (20.5%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през януари 2021 г. е положително и е на стойност 223.0 млн. лева (табл. 1 от приложението).

 

Документи за сваляне

Още новини