Начало Новини Актуално ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2022

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2022

Актуално

През периода януари - февруари 2022 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 29.7% спрямо същия период на 2021 г. и е в размер на 8 598.5 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението). Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Нидерландия, които формират 69.1% от износа за държавите - членки на ЕС (табл. 3 от приложението).

През февруари 2022 г. износът за ЕС нараства с 32.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 381.5 млн. лева.

През периода януари - февруари 2022 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2021 г. е отбелязан в секторите Минерални горива, масла и подобни продукти (319.7%) и Химични вещества и продукти (63.8%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн (19.0%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - февруари 2022 г. се увеличава с 30.2% спрямо същия период на 2021 г. и е на стойност 8 546.4 млн. лева (по цени CIF)[2] (табл. 1 и 2 от приложението). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия (табл. 3 от приложението).

През февруари 2022 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 28.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4 397.3 млн. лева. 

Фиг. 2. Номинално изменение в стойностния обем[1] на вноса на стоки в България от ЕС през периода 2021 - 2022 година (спрямо същия месец на предходната година)

 

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - февруари 2022 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход (185.2%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - февруари 2022 г. е положително и е на стойност 52.1 млн. лева (табл. 1 от приложението).

Документи за сваляне

Още новини