Начало Новини Актуално Търговци на цветни и черни метали излизат на протест пред Народното събрание

Търговци на цветни и черни метали излизат на протест пред Народното събрание

Актуално
Протест на търговците на цветни и черни метали

В знак на протест срещу умишленото унищожаване на един добре работещ, експортно ориентиран бранш в българската металургична промишленост, Гражданска инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране, организира протестен митинг на 22.06.2011 г. от 12.00 часа пред сградата на Народното събрание, съобщиха организаторите. След протеста ще бъде внесена Петиция до Народното събрание и Европейския парламент.

Над 800 000 тона от рециклираните отпадъци са от черни и цветни метали. С тези стратегически суровини се захранва металургичната промишленост в България, а остатъка се изнася в чужбина. В държавния бюджет са внесени около 30 млн. лева корпоративен данък, 25 млн. лева данъци, такси и осигурителни вноски от пряко заетите в бранша.

Прилагането на разпоредбите, от новия закон за управление на отпадъците, ще доведе до фалит на около 95% от фирмите. Това са предимно малки и средни, които събират и подготвят отпадъците, преди оползотворяване и рециклиране от специализираните фирми, инвестирали огромни средства в инсталации и оборудване. Причините за фалитите са в променените механизми за функциониране на отрасъла. Съгласно новия закон, лицензионният режим, по който работят фирмите в момента, ще бъде променен в разрешителен, администриран от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). За да продължи да работи всяка фирма ще трябва да плати банкова гаранция в размер на 100 000 лева за фирма, отделно по 50 000 лева за площадка за извършване на дейност. Ако този текст бъде приет в банковия сектор ще бъдат депозирани над 233 млн. лева, безсрочно, което ще лиши бизнеса от възможността от оборотен капитал и тотално ще ограничи упражняването на дейност в България. Няма друг бранш, към който да бъдат, поставяни подобни финансови изискавания, които предопределят фалита на малките и средни фирми.

Съгласно новия закон, събирането на битови отпадъци трябва да се извършва единствено на общински площадки в населени места, с приети Общи устройствени планове (ОУП). В момента само 30 % от общините в България имат такива планове. Прилагането на закона ще доведе до невъзможност да бъде извършвано събиране на отпадъци в 180 населени места, които нямат приети ОУП. Административните и финансови санкции, както и рестриктивните мерки, свързани с определяне на местоположението на площадките ще доведат до масово затваряне на фирми в бранша и до рязко намаляване на количеството на рециклираните отпадъци в страната и неизпълнение на европейските директиви.

В момента в България има лицензирани около 2400 площадки за отпадъци, в които бизнесът е инвестирал близо 1,100 млрд. лева, на които се извършват всички дейности, в това число събиране, третиране и рециклиране на отпадъци. С приемането на новия закон, изградените до момента площадки ще трябва да бъдат закрити, а на тяхно място да бъдат изградени общински. Предлаганите текстове в новия закон, касаещи металните отпадъци, противоречат на Конституцията, на закона за защита на конкуренцията, на закона за ограничаване на плащанията в брой и др., нарушават принципа на свободна стопанска инициатива, както и на Европейската Директива 98/2008/ЕО, Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и в ущърб на всеки български гражданин.

Гражданската инициатива на търговците на отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране беше учредена на 10 юни 2011 г., в Пловдив. На Учредителното събрание присъстваха 176 фирми от бранша, които се обединиха срещу проекта на нов закон за управление на отпадъци, разработен от Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

Още новини