Начало Новини Актуално Таксата за битови отпадъци в община Казанлък остава непроменена

Таксата за битови отпадъци в община Казанлък остава непроменена

Актуално

Галина Стоянова

Община Казанлък нe предлага увеличаване на размера на таксата за битовите отпадъци за 2013 г., за да не утежняваме положението на гражданите, каза днес на заседанието на Общинския съвет кметът Галина Стоянова, съобщиха от пресцентъра. Община Казанлък извършва принудително събиране на данъка от некоректни платци.

Община Казанлък работи по идейни предложения на инвеститори за изграждане на сепарираща система, което да намали количеството битов отпадък до регионалното депо. Община Казанлък е предвидила в разчетите си за 2013 г. да плаща средствата за съфинансиране на проекта за регионалното депо. Отчисленията за това по Закона за управление на отпадъците за 2013 г. ще бъдат 450 000 лева.

Отчитайки всички тези действия и последствията от финансово-икономическата криза, общинското ръководство е против увеличаването на такса битови отпадъци за населението и такова увеличение няма да има. Непроменени ще са и останалите данъчни задължения и такси, които се определят на ниво община.

План-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2012 г. е 2,540 млн. лева. За 2013 г. средствата са същите, а увеличението от 160 000 лева до приетия днес размер от 2,704 млн. лева, се дължи на допълнителните 60 000 лева вноски от Община Павел баня, която извозва отпадъците си на сметището на Казанлък, и 100 000 лева преходен остатък.

Видно от план-сметката за 2012 г. за горепосочените дейности, приходите от физически и юридически лица са в размер на 2,542 млн. лева. За 2013 г. очакваните приходи от физическите и юридическите лица са също 2,542 млн. лева, което доказва още веднъж, че Община Казанлък няма намерение да увеличава ставката за такса битови отпадъци.

Още новини