Начало Новини Актуално Такса смет генерира конфликт между фирми и община Стара Загора

Такса смет генерира конфликт между фирми и община Стара Загора

Актуално

Общински съветници от БСП поискаха нaмаляване на промилите за такса "смет" в Община Стара Загора чрез промяна на взето вече решение от ОбС - Стара Загора. Те направиха поектопредложение, адресирано до председател на Общинския съвет. В текста се казва, че на своето 49-о заседание от 21.12.2010 г. Общинският съвет е взел решение, с което "се прие промил 5 на хиляда за такса "смет" на имотите, който се изчислява на база данъчна оценка, а не отчетна стойност, както бе през 2010 г.

Това доведе до реално увеличаване на дължимата такса "смет" на фирмите от 2 до 5 пъти спрямо 2010 г. Оказа се, че това засяга преобладаващата част от фирмите в общината, а не единични случаи, както се твърдеше през декември. Над 3 пъти е увеличението и при имоти, въведени в експлоатация след 2006 год. Многократно нараства и таксата, дължима от болници и други лечебни заведения".
Старейшините от БСП Мария Колева и инж.Георги Георгиев предлагат Общинският съвет да отмени решението си (No 1017/21.12.2010 г.) и препоръчват на кмета проф. Светлин Танчев да внесе за разглеждане нова План-сметка за необходимите средства и тяхното разходване за поддържане на чистотата в Община Стара Загора през 2011 г.
"Решението не може да бъде отменено - коментира Цанка Ганева, директор на общинската дирекция "Финанси". - Няма увеличение на такса "битови отпадъци". Има увеличение на данъчните оценки на тези фирми, т.е. на основата, върху която се изчислява. Недоволните фирми не са били коректни и не са си правили преоценките, съгласно изискванията на Национален счетоводен стандарт 16.
По-рано данъчните им оценки бяха такива, каквито те си посочат по баланс. От 1 януари 2011 г. има изменение на закона. Законодателят разпореди да се изчисляват данъчните оценки така, както се изчисляват на гражданите по Приложение 2 от ЗMДТ. В резултат на това стана ясно, че в крайна сметка има фирми, на които данъчните основи, върху които се изчисляват данък "сгради" и такса "битови отпадъци", са по-малки, отколкото плащат гражданите. Ресторант в центъра на Стара Загора, с 561 кв.м разгъната застроена площ, е с данъчна оценка 30 000 лв., колкото е на един гараж. Т.е. за един гараж гражданинът плаща толкова, колкото плаща един ресторант. Собствениците на фирми, които реагират, просто не искат да плащат данъци и такси, защото досега са минавали метър, категорична е Цанка Ганева.
Промилът не може да бъде намаляван, тъй като е незаконосъобразно. Таксата "смет" се определя до 31 януари, след което няма как да бъде променяна по Закона за местните данъци и такси. На цитираната сесия общинските съветници намалиха с 2 промилите, които първоначално бяха 7, а станаха 5. Това, за което се коментира, касае 200-300 фирми в града. Съотношението е различно. Някъде увеличението е два пъти, другаде - в конкретния ресторант е 30 пъти."
На Председателския съвет, който ще се състои на 24 март т.г., ще стане ясно дали предложението на двамата съветници от БСП ще влезе в дневния ред на сесията, насрочена за 31 март т.г.
А може би това е предизборна червена точка?!

Още новини