Начало Новини Актуално Тайни клиенти провериха данъчните служители в Стара Загора

Тайни клиенти провериха данъчните служители в Стара Загора

Актуално
НАПСтуденти от Тракийски университет посетиха Старозагорския офис на Националната агенция за приходите (НАП) в ролята на Тайни клиенти, съобщиха от данъчната служба. Шестима студенти от Стопанския факултет, избрани след подбор, са работили по проекта на Данъчното. Тайните клиенти не са срещнали трудност при посещението си в НАП. Всеки е получил заявената услуга в рамките на 10 и под 10 минути.На клиентите е осигурен равен достъп до информация и услуги, посредством различни комуникационни канали: гише Информация, писмено запитване, информационен телефон, електронна поща, интернет страница, достъп до директор и началник отдел при необходимост.
Качеството на предлаганите услуги в офис НАП Стара Загора е оценено със средна оценка: отличен 5,50. След анализ на анкетните карти всички «Tайни клиенти” потвърждават, че НАП е модерна държавна агенция и обслужването е професионално, бързо и безпристрастно. 50% от запитаните студенти биха избрали НАП за свой бъдещ работодател, останалите 50% все още не са ориентирани професионално.
Общото мнение на студентите е, че НАП е модерна администрация, отворена към своите клиенти. Служителите са професионалисти с доказан опит и качества, адекватни към променящата се среда. В офиса на НАП в Стара Загора се предлагат услуги покриващи европейските стандарти за обслужване, както и качеството и удобството на електронните услуги достъпни за всички клиенти.
Проект Тайният клиент е метод за външна оценка и мониторинг на предоставяните услуги, в конкретния случай по задание на Национална агенция за приходите - офис Стара Загора. Механизмът на проучването се състои в наблюдение в работна среда от обучени лица на поведението на служителите, прилаганите стандарти на обслужване, контактите с клиента и други по предварително зададени критерии. Целта на проучването е да се измерят: степента на спазване на организационните стандарти и кодекси, ефективността на работа от гледна точка на клиента и степента на удовлетвореност от получените услуги.

Още новини