Начало Новини Актуално Таен клиент установи: Само 6 банки информират коректно за потребителските кредити

Таен клиент установи: Само 6 банки информират коректно за потребителските кредити

Актуално
Стара Загора

Само 6 български банки дават на клиентите си писмена информация в стандартен европейски формуляр за условията, при които отпускат потребителски кредити. Това показа проучване, което Асоциация Активни потребители проведе на принципа Таен клиент, в 15 български банки.

Предоставянето на писмена информация за условията по кредитите в стандартен европейски формуляр е задължение на банките според чл. 5 от Закона за потребителския кредит (ЗПК), но 9 от проверените банки не го изпълняват. По този начин те лишават потребителите от основното им право да бъдат информирани и да сравнят различни оферти, преди да изтеглят кредит.
Алинея първа от член 5 на ЗПК гласи: Преди потребителят да е обвързан от предложение или от договор за предоставяне на потребителски кредит, кредиторът или кредитният посредник предоставя своевременно на потребителя, съобразно изразените от него предпочитания и въз основа на предлаганите от кредитора условия на договора, необходимата информация за сравняване на различните предложения и за вземане на информирано решение за сключване на договор за потребителски кредит.
Според алинея втора: Информацията по ал. 1 се предоставя във формата на стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити съгласно приложение №2.
Проучването на Активни потребители показа, че банките, които спазват закона, отделно дават добра и изчерпателна устна консултация. Обясняват на клиента как се формира базовият лихвен процент, как се изчислява годишният процент на разходите, какви са таксите, условията и др. Освен че не предлагат стандартен европейски формуляр, другите девет банки дават и по-пестеливи консултации. Така те напълно лишават потребителите от законовото им право на информиран избор.
Подробна таблица с резултатите от проучването и имената на банките ще бъде публикувана на интернет страницата на Активни потребители и в списание Активни потребители.
Активни потребители са във Фейсбук: http://www.facebook.com/pages/Aktivni-potrebiteli/310899255969 и в Туитър: http://twitter.com/activeconsumers

Още новини