Начало Новини Актуално Свързват касовите апарати с НАП от началото на 2011 г.

Свързват касовите апарати с НАП от началото на 2011 г.

Актуално

От началото на 2011 г. всеки касов апарат в България ще бъде свързан с компютърната система на Националната агенция за приходите.  Фискалните устройства ще подават автоматично и без човешка намеса данни за оборотите на търговските обекти на определен период. Касовите апарати в различните браншове ще бъдат програмирани да се отчитат в приходната агенция с различна периодичност.

Например, бензиностанциите и фирмите, работещи в рисковите икономически сектори ще подават информация по-често от малките магазинчета. Системата ще позволява и дистанционен достъп на инспекторите на НАП до произволно избран касов апарат, предаде пресцентърът на приходната агенция. Това е необходимо за извършване на внезапни проверки в случаите, в които действителният оборот е много по-голям от отчетения на касовия апарат. Освен това обобщената информация от всички касови апарати в страната ще бъде анализирана от софтуер и екипи от проверяващи ще бъдат изпращани в онези търговски обекти, които имат подозрително нисък оборот.
Промените в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти ( Наредба Н18) вече са изготвени, като проект на документа е публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите – www.minfin.bg. В документа подробно са описани сроковете за въвеждане на дистанционната връзка и периодичността на отчитане на различните браншове.
От НАП уверяват, че няма да се налага масова замяна на функциониращите в момента близо 600 000 касови апарати в България. Над 80 % от тези фискални устройства могат безпроблемно да изпълняват новото изискване след свързването им с допълнителен модул, който ще предава данните в НАП. По предварителни разчети тези модули ще работят с отделна СИМ карта и ще струват между 100 и 200 лв. Този разход ще може да се приспада за данъчни цели от фирмите.
Новата система ще премахне съществуващото в момента изискване всеки нов касов апарат да се регистрира в НАП с подаване на заявление. Вместо това фискалните устройства ще се регистрират автоматично, в момента на тяхното поставяне в обекта.
Данните, които касовите апарати генерират, ще се изпращат до НАП чрез GPRS мрежата на мобилните оператори. Това решение гарантира, че всеки обект, независимо къде в страната се намира, ще може безпроблемно да подава информация в приходната агенция.
„Свързването на касовите апарати с НАП е много важна мярка срещу сивия сектор. Това значително ще подобри данъчния контрол, защото за никого не е тайна, че близо 80 % от търговците укриват някаква част от оборота си”, каза по този повод изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.

Още новини