Начало Новини Актуално Структурните промени направиха дейността на Енемона Гълъбово АД по-гъвкава

Структурните промени направиха дейността на Енемона Гълъбово АД по-гъвкава

Актуално

Юридическата самостоятелност дава възможност за максимално оптимизиране на дейностите и управленските процеси в предприятието. Решението за обособяване на Енемона Гълъбово в самостоятелно дружество е част от стратегията за развитие на цялата икономическа група, казва Илиан Марков, изп. директор на Енемона Гълъбово АД.

- Г-н Марков, какво наложи преобразуването на клона на Енемона в Гълъбово в самостоятелно дружество?
- С разширяването на дейността на Енемона в областта на конвенционалната енергетика през 2002 г. беше основан клон в Гълъбово, чиято основна дейност е извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на територията на енергийния комплекс Марица-изток. За тези седем години ние претърпяхме сериозно развитие, което през май 2008 г. доведе до обособяването на клон Гълъбово в самостоятелно акционерно дружество. Юридическата самостоятелност дава възможност за максимално оптимизиране на дейностите и управленските процеси в предприятието. Решението за обособяване на Енемона Гълъбово в самостоятелно дружество е част от стратегията за развитие на цялата икономическа група. Новоучреденото дружество се управлява както от надзорен, така и от управителен съвет. Структурните промени, които предприехме, целят по-голяма гъвкавост на компанията предвид мащаба на дейностите. Започнахме скромно, с участие в няколко планови ремонта на котелно и турбинно оборудване в Енел Марица-изток 3 АД. Извървяхме сериозен път в развитието си, тъй като днес вече имаме обособени инженерингови звена, които обслужват изпълнението на дейностите, както в машинно-технологична, така и в електро-, и в строителната част.

- Отрази ли се икономическата криза на Енемона Гълъбово?
- Финансово-икономическата криза, през която преминаваме, е твърде различна от подобни процеси, с които сме се сблъсквали досега. Това, което я отличава, е повсеместният ефект от нея. Този път кризата засегна всички сектори на икономиката - на практика няма незасегнат отрасъл. В икономическата група Енемона сме наясно, че компания от нашия ранг не може да избегне тези негативни тенденции и процеси. Ръководството на групата започна активна работа по разработването и прилагането на антикризисна програма. Мениджмънтът на дружеството е концентрирал усилията си в две основни посоки - оптимизиране на разходите във всички наши структури и намиране на клиенти за основните ни дейности.

Какви са финансовите данни на дружеството за първото полугодие на 2009 г.?
- Независимо от факта, че последната една година премина под сянката на разрастващата се глобална финансово-икономическа криза, за първото полугодие на 2009 г. Енемона Гълъбово реализира приходи от дейността в размер на 10.802 млн. лв. Нетната печалба, която дружеството регистрира за същия период, е в размер на 545 хил. лв.
Отчетът на групата Енемона за първото полугодие на 2009 г. сочи значително нарастване на финансовите приходи с повече от 2 пъти, като най-голям принос в тези резултати има Енемона Гълъбово. Поредицата от успехи на компанията се дължи на таланта на нашите специалисти да работят в екип. През последните седем години се утвърдихме като водеща компания на територията на енергийния комплекс Марица-изток. Дружеството се доказа като коректен, сигурен и делови партньор, предпочитан при изпълнението на текущите ремонтни програми, рехабилитации и модернизации на централите.
Имаме реализирани повече от 730 договора и поръчки за над 89 млн. лв. Един от най-уникалните и важни за страната проекти, по които сме работили, е изграждането на сероочистващи инсталации на блокове 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД. В рамките на проекта беше изпълнена единствената в България и на Балканския полуостров уникална тръбна носеща метална конструкция с височина 120 м и тегло 900 т. С изграждането на сероочистващите инсталации за 1, 2, 3 и 4 блок се постига значително намаляване на постъпващите в атмосферата димни газове благодарение на внедрените модерни технологии за химическо очистване на серните оксиди. Участвали сме в рехабилитацията на трети и пети котлоагрегат на ТЕЦ Марица-изток 2 ЕАД и рехабилитацията на електрочастта на 1, 2, 3 и 4 блок в Енел Марица-изток 3 АД.

- Кои са големите проекти, над които работите в момента?
- Един от ключовите ни обекти към момента е участието в изграждането на ТЕЦ Ей И Ес Марица-изток 1, където сме ангажирани основно в електрочастта. Участваме и в изграждането на завод за гипсокартон на Кнауф България ЕООД, който е в непосредствена близост до Енел Марица-изток 3 АД. Комплексното ни участие в проекта започна през август 2008 г. Енемона Гълъбово осъществи цялостно изграждане на електрозахранващата мрежа в завода, монтаж на машини, съоръжения, поточна линия, изработка и монтаж на силози, въздуховоди, вентилационна и климатична инсталации.

- Неведнъж сте посочвали проблема с липсата на професионално обучени кадри в бранша. Как решавате този проблем?
- Това е проблем, пред който са изправени повечето фирми в бранша. Сред стратегическите цели на икономическа група Енемона е да осигури необходимите условия за професионална квалификация, реализация и развитие на своите служители. За целта през 2006 г. обособихме собствен учебен център, който през 2008 г. придоби лиценз за провеждане и на професионални обучения. По този начин Енемона се превърна в самообучаваща се компания, която сама създава и развива своите кадри.
Интервю на вестник Пари

Илиан Марков
е член на управителния съвет на Енемона. Започва работа в Енемона от 1994 г. Той е един от основателите на Енемона, клон Гълъбово, и негов управител от 2002 г. След обособяването му като самостоятелно акционерно дружество през 2008 г. е изпълнителен директор на Енемона Гълъбово АД.

 

* * *

Енемона гарантира 99 ст. годишен дивидент на акция. Компанията емитира привилегированите си акции при доходност от 10%

Инженеринговата компания Енемона обяви гарантиран кумулативен годишен дивидент в размер на 10% от емисионната цена на привилегированите си акции. Цената на акция, на която се издават ценните книжа, е 9.92 лв. Това означава, че всеки акционер, купил акции от емисията, си гарантира 0.99 лв. годишна доходност на акция. Привилегированите акции ще дават гарантиран ликвидационен дял в размер на сумата на емисионната стойност на акцията, или 9.92 лв. на ценна книга.
Максималният размер на емитираните привилегировани акции ще е 5 966 800. Увеличението ще се счита за успешно само ако бъдат записани и платени минимум 1 000 000 броя, което е близо 17% от максималния брой.
При обявената цена, ако увеличението е успешно и бъдат записани всички акции от новата емисия, в касата на дружеството ще влязат над 59 млн. лв.

Според условията на емисията издадените привилегировани акции ще бъдат конвертирани в  обикновени на седмата си година. Съотношението, при което ще бъдат заменени, е 1 привилегирована за 1 обикновена акция.
Издаваните привилегировани акции ще са без право на глас в общото събрание на акционерите.

Още новини