Начало Новини Актуално Структурни промени ще ускорят процедурите по ОП Конкурентоспособност

Структурни промени ще ускорят процедурите по ОП Конкурентоспособност

Актуално
МС

Правителството прие промени в устройствените правилници на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, касаещи функциите им на Управляващ орган и Междинно звено на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

Промените предвиждат увеличаване числеността в дирекциите Туристическа политика иМаркетинг, реклама и информация в туризма от специализираната администрация на ведомството и в дирекциите Финанси и управление на собствеността, Правна, Административно обслужване, Информационно и комуникационно осигуряване и Човешки ресурси и организационно развитие в общата администрация. Допълнителните бройки, с които се увеличава числеността на МИЕТ, са за сметка на намаляване на щатовете в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, в която вече ще работят 56 служители, съобщиха от правителствената пресслужба.

С промените ще се премахне дублирането на функции в двете администрации и ще се скъси процесът на оценка на проектно предложение – подписване на договор – мониторинг и верификация на изпълнението му – плащане, което ще доведе до ускоряване на оценката, изпълнението, верификацията и плащането към крайните бенефициенти по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика.

Още новини