Начало Новини Актуално Стриктен контрол и дисциплина в Мини Марица-изток предвижда заповед на изпълнителния директор

Стриктен контрол и дисциплина в Мини Марица-изток предвижда заповед на изпълнителния директор

Актуално

Предвид настъпването на есенния сезон и грипните вируси, в Мини Марица-изток ЕАД ще се следи стриктно за спазване на противоепидемичните мерки, контрола и дисциплината в дружеството. Това предвижда заповед на изпълнителния директор Андон Андонов от 22 октомври 2020 г.

Извънредният оперативен щаб от самото начало на пандемията създаде добра организация на работа в дружеството по стриктното спазването на мерките, ежедневната дезинфекция и дисциплината на работещите, което не позволи клъстърно разпространение на коронавируса в минния комплекс, в който работят около 7200 души. До момента са регистрирани общо 43 случая на положителни проби за COVID-19 на работещите в най-голямото въгледобивно дружество у нас.

Заповедта на изпълнителния директор предвижда всеки работещ в Дружеството да си остане у дома и да потърси личния лекар или съответната Регионална здравна инспекция за съвет и консултация, при наличие на повишена температура, кашлица, хрема, загуба на обоняние и вкус и др., както и да ползва отпуск за временна неработоспособност, при препоръка от компетентните медицински лица. Лица с подобни оплаквания по време на работа, трябва да се изолират незабавно и да следват този план за действие. Ограничен е и достъпът на фирмите, които осъществяват доставки и услуги по договор на територията на Дружеството. Почти ежедневно се разпространяват апели и агитационни материали с инструкции за поведение по време на пандемия.

Всички работещи са задължени да носят лицеви маски в закрити пространства, извършва се ежедневна дезинфекция и се спазва физическа дистанция между присъстващите, ограничени са несъществените контакти на работните места. Във всички общи помещения са създадени условия за поддържане на хигиена на ръцете (измиване и/или дезинфекция). При възможност работният процес в административните звена на Управлението и клоновете на Дружеството се провежда в дистанционна форма, след извънреден инструктаж и попълване на декларация за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, според заповедта.

С нея се разпорежда стриктно спазване и контрол на въведените противоепидемични мерки на територията на дружеството, във връзка с удължаване на срока на обявената в Република България извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2020 г. и въведените мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19.

Всички оперативки и технически съвети в дружеството се провеждат чрез конферентна връзка между участниците. Провеждането на ежедневните инструктажи се осъществява при спазване на физическа дистанция от 1,5 м между присъстващите, задължително носене на маски за лице и стриктно спазване на мерките за дезинфекция, като задължително се засяга темата за правилата за хигиена на ръцете. Според заповедта, регламентираните почивки в рамките на работното време трябва да се провеждат при спазване на физическа дистанция между присъстващите от 1,5 м, като се избягва събирането на големи групи хора. Същите мерки важат и за рудничните столове.

Физическа дистанция от 1,5 м трябва се спазва при качване и слизане от автобусите, осъществяващи транспорт от и до месторабота, както и при изчакване на спирките или обособените за целта места. Носенето на защитна маска за лице, която покрива плътно устата и носа, при пътуване в автобусите/микробусите е задължително, както и за всички шофьори и пътуващи в служебни автомобили в дружеството.

Още новини