Начало Новини Актуално Стратегията за партньорство между България и Световната банка е одобрена

Стратегията за партньорство между България и Световната банка е одобрена

Актуално
Световната банка

Съветът на изпълнителните директори на Световна банка одобри вчера късно вечерта новата Стратегия за партньорство с Република България. Основна линия в партньорството на България със Световната банка през следващите три години ще бъде преобладаващо експертно-консултантска подкрепа от страна на Банката за изпълнение на очертаните приоритети в документа.

Той обхваща три области - подкрепа на политиките, подкрепа в усвояването на средствата от ЕС и допълващо финансиране в области, в които има нужда от такова, съобщиха от пресцентъра на финансовото министерство.

Подкрепата от страна на Световна банка включва предоставяне на анализи и консултации в областта на пътната и водна инфраструктура, подобряване на регулаторната среда за бизнеса, укрепване на публичната администрация и финанси, подпомагане на националния дневен ред за зелено развитие и растеж, включително и за енергийна ефективност, както и подкрепа на развитието на железопътния транспорт, образованието и социалното включване на най-уязвимите групи. Бъдещата финансова подкрепа от Групата на Световна банка ще има допълващ характер, в подкрепа за най-тежките реформи и с фокус върху резултатите от тяхното осъществяване.

Стратегията за партньорство със Световна банка е още един инструмент, който ще спомогне за постигането на заложените цели в средносрочните стратегически документи на България - Националната програма за реформи и Конвергентната програма, в съзвучие със стратегията „Европа 2020".

Още новини