Начало Новини Актуално Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Актуално

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора, проектЦелите и дейностите на проект BG051PO001-3.1.07-0014 Актуализиране на действащите учебни планове и програми и разработване на нови в професионални направления 3.8 Икономика и 3.7 Администрация и управление към Стопански факултет на Тракийски университет, съобразно потребностите на регионалния пазар на труда в Старозагорски регион бяха представени на пресконференция, която се проведе в Зала 3-А на Тракийски университет, Студентски град.

На пресконференцията беше подчертано, че Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора създава стратегически партньорства с бизнеса и с институциите, като целта е да се подготвят икономисти от нов тип, които имат адекватни за времето знания и умения. Те ще бъдат конкурентни на трудовия пазар, и ще отговорят на потребностите на бизнеса както в Старозагорски регион, така и в страната, коментира деканът на Стопанския факултет проф. д-р Иван Георгиев, който е и ръководител на проекта.

Проектът се финансира с близо 263 хиляди лева и дейностите ще бъдат изпълнени за 23 месеца.

Предвижда се закупуване на оборудване, с което ще бъдат обзаведени 6 лекционни зали. Ключовите дейности по проекта са идентифициране на потребностите и изискванията на бизнеса по отношение на обучението, разработване на нови и актуализиране на съществуващите учебни планове и програми, както и включване на работодатели и специалисти в образователния процес на Стопанския факултет.

Проектът предвижда и провеждане на срещи с работодатели; коментиране на конкретни проблеми и казуси от практиката на предприятията. В този процес участие ще вземе и Търговско-промишлена палата - Стара Загора, уточни председателят на работодателската организация Олег Стоилов.

Стопанският факултет при Тракийски университет подготвя специалисти със степени бакалавър, магистър и доктор по икономика. Бакалавърските специалности са три: Бизнес икономика, Аграрна икономика и Регионална икономика. Магистрърските специалности са: Икономика и управление на бизнеса, Предприемачество и иновации, Икономически анализи и проекти за регионално развитие, Икономика на алтернативния туризъм, Финанси и банки.

Академичният състав на Стопанският факултет се състои от 55 преподаватели, 24 от които са професори и доценти, 11 гл.ас. доктори по Икономика. През 2013 година над 1200 студенти се обучават във факултета.

В пресконференцията  освен представителите на медиите и членовете на екипа за управление на проекта: проф. д-р Иван Георгиев, доц. д-р Венета Гайдаржиева, гл. счетоводител на СФ Донка Недева, участваха също и инж. Благовеста Шинева, управител на Центъра за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), експертите по отделните дейности на проекта, преподаватели и студенти.

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

 

Стопански факултет на Тракийски университет - Стара Загора представи нов проект

Още новини