Начало Новини Актуално Стефан Шоселов: 2013 г. за по-голямата част от бизнеса в България беше с минусов знак

Стефан Шоселов: 2013 г. за по-голямата част от бизнеса в България беше с минусов знак

Актуално

Стефан Шоселов: 2013 г. за по-голямата част от бизнеса в България беше с минусов знакПредлагаме в новите програми за програмния период 2014 - 2020 г. да се включи финансиране на изграждането и на индустриални обекти. В строителния бранш има около 150 хил. безработни хора. Така ще се увеличи заетостта. Трябва да има чуваемост между бизнеса и политиците, казва Стефан Шоселов, управител на Новотехпром ЕООД.

- Г-н Шоселов, как оценявате бизнес средата у нас в момента?

- 2013 г. за по-голямата част от бизнеса в България беше с минусов знак. Той се дължи най-вече на несигурната политическа обстановка в страната и на липсата на последователност, предвидимост и приемственост в политиката. Несигурната среда кара бизнеса да ограничава максимално инвестициите в очакване на по-добра ситуация.
Бизнесът се интересува от стабилност, а такава в България няма. Не визирам конкретно настоящото правителство, а всички досега. Всичките допуснаха тази много груба грешка, която доведе до тежки последствия. Ръстът на икономиката за миналата година е едва 0,6 процента, въпреки че прогнозите бяха по-оптимистични. По отношение на моята фирма Новотехпром оборотите за 2013 г. се увеличиха, но не мога да кажа същото за печалбата.

- Вашият бизнес е свързан главно със западноевропейски партньори. Очаквате ли излизането на Европа от кризата да се отрази благотворно и върху българската икономика през тази година?

- Информацията, която имам, е че началото на 2014 г. отбеляза връх в развитието на икономиката на Европа, недостиган в последните 6 години. Този факт би трябвало да обуслови ръст и на българската икономика, като се има предвид, че 60% от приходите в бюджета идват от износ. Освен износът, върху ръста влияе и вътрешното потребление. То се формира на базата на социалните програми на дадено правителство.
Виждаме, че в момента това правителство се мъчи да се представи като социално ориентирано, но дали неговата социална политика ще се случи наистина, ще стане ясно през следващите месеци и години. Ако правителството издържи дотогава... За мен политиката на свиване на коланите, на която бяхме свидетели и в Западна Европа през последните години, е погрешна. Видяхме как се отрази тя на Гърция. Икономиката продължава да пада, потреблението също.

Върху ръста на икономиката влияе и безработицата. Безработицата в България, за съжаление, е различна от тази в Европа. Голяма част от хората у нас или не търсят работа изобщо, или търсят такава за много пари с по-малко труд. Има и друг момент. В моята фирма един кадър се изгражда за 4 - 8 години. Виждаме обаче какво става в политиката. След всяка смяна на правителство, започва смяна на почти целия държавен апарат. Всичко започва отново, а това не води до позитивни резултати. Аз не бих си позволил това, след като с години съм създавал квалифицирани кадри.
Моят апел е да се създаде нов закон за държавния служител и доказани експерти да не се сменят с идването на всяко ново правителство.

Демографският фактор също е от огромно значение. При тази ситуация у нас ние, хората на бизнеса, след 15 години ще имаме много сериозен проблем с намирането на специалисти, изобщо на хора в работоспособна възраст. Правителствата в следващите години трябва да се замислят върху това. Трябва да се създаде добра материално-техническа база в училищата. Не трябва да се забравя селското стопанство. Там могат да бъдат ангажирани много хора с по-нисък образователен ценз и не на последно място - правителствата чрез различните европейски програми трябва да направят всичко възможно за реиндустриализация на България. Старите производства да бъдат заменени с нови, по-рентабилни, с по-малко работна ръка.

- Кои са най-големите трудности, пред които е изправен бизнесът днес?

- В Стара Загора едрият бизнес се брои на пръстите на едната ръка, средният - на двете. Гръбнакът на икономиката, не само в Стара Загора, е микро и малкият бизнес. Би трябвало изпълнителната и местната власт да правят всичко възможно да подпомогнат точно него, защото той ще създаде новите работни места и ще съживи икономиката в страната. В това отношение обаче липсва далновидност. Само един пример ще дам. В целия западен свят високите цени на електроенергията се поемат основно от битовите абонати. Може би някой ще ме обвини, че казвам това, защото съм бизнесмен, но то е правилно. По принцип индустрията, която в момента се натоварва с високи цени на ел. енергията, произвежда абсолютно всичко, което ние консумираме ежедневно. Високите цени оскъпяват всеки продукт. Скъпият ток създаде дисциплина у предприемачите по отношение на консумацията. Би трябвало това да се случи и при битовия потребител. Нека всеки да се замисли как да намали потреблението в дома си.

- Освен с бизнес, Вие се занимавате и с обществена дейност. Наскоро станахте член на новосъздадената Конфедерация на работодателите Тракия. Каква е целта на това сдружение?

- Да, старозагорският Клуб на работодателя влезе в Конфедерация на работодателите от Южна България Тракия. Целта на това сдружение е да има глас при създаване на законовите уредби в страната. Вече имахме 2 срещи с представители на различни институции. Те останаха изненадани от нашите конкретни предложения, които са много актуални в този момент. Едно от тях е в новите програми за програмния период 2014 - 2020 г. да се включи финансиране на изграждането и на индустриални обекти. В строителния бранш има около 150 хил. безработни хора. Така ще се увеличи заетостта. Трябва да има чуваемост между бизнеса и политиците.

- Какво предвиждате в бизнес план за 2014 г.?

- В последните 5 години фирма Новотехпром обнови тотално целия си машинен парк. Това оказа положителен ефект върху бизнеса. Имаме нови клиенти не само в България, но и в съседни държави. През 2014 г. имаме идея да спрем новите инвестиции, да стабилизираме икономическото си състояние и наблюдавайки икономическата ситуация у нас и в Европа, да търсим нови възможности да продължим развитието си.
В бранша си сме постигнали максимума. Продуктите, които предлагаме, се съизмерват само с тези на Тисен груп и Залцгитер Бауелементе, а това са водещите компании в бранша в Европа. Този факт се оценява високо от партньорите, които се изненадват приятно, когато дойдат в България и видят, че и тук може да се работи на най-високо европейско ниво.

Интервю: вестник Национална бизнес поща

 

Още новини