Начало Новини Актуално Статия за Сиела е публикувана във Financial Times

Статия за Сиела е публикувана във Financial Times

Актуално

СиелаСтатията във Financial Times цитира основателя на компанията Иван Тодоров, за началото на дейността с издаването на новите закони, както и за ролята на развитието на бизнес софтуера на Сиела в разработването на електронни правителствени проекти в България. Икономическото издание цитира и изпълнителния директор на Сиела Норма и управител на издателска къща Сиела Веселин Тодоров.

Най-продаваният български автор - Людмила Филипова, също говори пред изданието, след като нейните романи станаха известни и извън пределите на страната след тяхното издаване в България.

 Представител на Сиела за региона на Стара Загора е Актим ООД.

 

Веселин Тодоров, изпълнителен директор на Сиела Норма АД:

Правният софтуер е част от ежедневието на юриста

Сиела публикува над 250 заглавия на година, има верига от 24 книжарници,
близо 230 служители и годишен оборот от около 15 милиона лева, казва Веселин Тодоров

  Веселин Тодоров  
     
 

Веселин Тодоров е магистър по информатика от СУ  Св. Климент Охридски. Той е изпълнителен директор на издателство Сиела от 1998 г. досега. Председател е на УС на Асоциация Българска книга, член на УС на Асоциация за хармонизация на правото и член на УС на БАИТ (Българска асоциация за информационни технологии).

 

 

- Г-н Тодоров, миналата седмица Файненшъл таймс (Financial Times) публикува статия за издателство Сиела като един положителен пример за голямо българско издателство. Какво провокира институция като Financial Times да обърне внимание именно на Сиела?

- Знаете, че току що завърши Панаира на книгата, организиран от Асоциация Българска книга. Сиела е едно от най-големите издателства и най-голям търговец на книги в страната, така че нищо чудно, че сме привлекли вниманието на авторитетно издание като Файненшъл таймс. Може само да ни радва, че по някакъв начин сме се откроили и Сиела е оценена от най-големия финансов ежедневник.

- Най-голям търговец на книги и едно от най-големите български издателства - какво ще рече това в цифри?

- Зависи какво броим. Като брой заглавия ние публикуваме над 250 заглавия на година. В общи  линии по едно заглавие на всеки работен ден от годината.

Ако броим търговските обекти, имаме верига от 24 книжарници, като в това влиза и една книжна борса. Отделно имаме и собствена печатница.

Като брой служители при нас работят почти 230 човека. В това число не влизат многобройните ни партньори - дистрибутори, автори, редактори и специалисти в най-различни области.

Като годишен оборот се движим около 15 милиона лева, в добрите години го надвишаваме.

Не мога да кажа точно какъв е броят на нашите клиенти, но със сигурност са стотици хиляди.  Ние произвеждаме, доставяме и поддържаме и правно и справочно-нформационни системи. Действащите потребители на правните системи  Сиела в момента са над 70 000 - в съдебната система, бизнеса, държавната и местна администрация.

- Отстрани като че ли бизнесът по предлагане на правно-информационни системи изглежда лесен. Така ли е?

- Това е водещото направление в развитието на Сиела. Действиелно, този тип бизнес на пръв поглед изглежда лесен и ясен. Може би това беше причината навремето – преди 10-15 години да стартират десетина фирми, предлагащи такива системи. Сега сме основно две фирми.

Всъщност този бизнес е съчетание на чисто инженерингова дейност, каквато е проектирането и създаването на качествен софтуер, със създаването на специализирана информация и представянето ѝ на потребителя в удобен за него вид. В същото време се предоставя и своевременна актуализация на информацията и поддръжка на софтуерните приложения, обучение. Всичко това изисква сложна организация на специалисти от различни области – IT специалисти, проджект мениджъри, юристи, финансисти и т.н.

В последно време, наред с чисто правно-информационните системи, ние разработваме и продукти, насочени към предоставянето на бизнес информация – за стопанските субекти и лицата, които участват в тях на територията на България. Така че по-коректното название от години е вече справочно-информационни системи.

От началото на прехода  в страната законодателството се разшири и стана много динамично. Без помощта на специализираните компютърни приложения работата на юристите щеше да е много трудна. Всъщност днес юристите не си представят работата си без правно-информационните продукти. Те станаха част от ежедневието на всеки юрист.

Ние сме сигурни, че сред читателите на Правен свят има много наши потребители.

- Как се съчетава работата по правно-информационните системи с издателската дейност?

- Като фирма Сиела е на пазара вече над 20 години, започнала е своята дейност като издателство за специализирана литература, най- вече правна и икономическа. Логично е било да се потърси и тази по-нова форма на предоставяне на специализирана информация при масовото навлизане на персоналните компютри. Всъщност, част от дейностите са много близки, както и специалистите, които ги извършват. Например, както в издателската дейност, така и в информационнот обезпечаване на продуктите на Сиела, се използват редактори.

Всъщност, софтуерните продукти на Сиела са бази с данни от правна, финансова и бизнес информация, достъпна за ползване чрез модерни софтуерни средства. С масовото навлизане на интернет все по-широко разпространение получава този начин на достъп до нашите продукти. Нашата платформа за достъп Сиела Webserver всъщност има най-голям ръст последните години именно, защото е основана на интернет достъпа до базите с данни. За клиента отпада грижата по актуализация на данните, отстраняването на възможни проблеми на локалната му машина и т.н. Всичко това се върши на нашия сървър, необходим е само интернет достъп, като може да се работи от всякаква машина – от къщи, офиса, хотела и т.н. Ние също улесняваме този процес като предоставяме към лоялните ни клиенти безплатен интернет от флаш модем.

- А кои са най-актуалните новости сред вашите продукти?

- В областта на обогатяване на информацията трябва да отбележим появата на правното списание Норма като продукт в информационните ни системи. Ние го издаваме както на книжен носител, така и в електронен вариант на специализиран сайт. Отделно то е вече част от продуктовия списък на правно-информационните системи Сиела. За нас това е един качествен продукт от професионалисти за професионалисти в областта на правото и мисля, че нашите потребители ще го оценят.

Друго, което може би ще заинтересува читателите на Правен свят, е допълнителното анотиране на съдебната практика в нашите системи и предоставянето им в тематични структури.

Работим и по нов начален интерфейс, който да улеснява достъпа до най-често ползваната информация. Надявам се в във съвсем скоро време да го представим на нашите потребители.

- Имате книжарници в някои съдебните палати – това не е ли странно място за бизнес, пък дори и с правна литература?

- Противно на някои получили публичност мнения, ние смятаме, че това е най-доброто място да се предлага този тип литература и то най-вече заради удобството на клиентите ни. Българските магистрати и изобщо хората , които работят за правосъдието в България, са заети и динамични хора. Сиела се опитва да улесни тези специалисти в достъпа им до правна информация, без да ги откъсва от техните преки задължения. Голяма част от нашите издания са специализирана правна литература, както и правно-информационни системи, но не всеки магистрат или адвокат има време да обикаля книжарниците ни, за да се запознае с новите интересуващи го издания и затова ние се опитахме да им бъдем под ръка. В този смисъл няма нищо странно в такъв подход и той е полезен за всички.

- Как се поддържа екип от около 230 човека, това е голяма отговорност?

- Отговорност е в много отношения – както пряка законова, за осигуряване на добри условия на труд, така и непряка като чисто човешка отговорност за хора, които работят с теб. Стремим се да поддържаме баланс между финансово разумното и необходимостта от предоставяне на по-добри условия на работа във всеки един аспект.

Скоро Сиела сключи договор за изпълнението на проект Подобряване на условията на труд по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Преди това също участвахме във финансирана програма за обучение на човешките ресурси. Стремим се да създаваме добри условия на труд, както и да даваме допълнителна квалификация на нашите служители. Това са всъщност реалните измерители на отговорността към екипа. Разбира се, стремим се да създаваме и по-свободна атмосфера на общуване и почивка, когато това е възможно.

Интервюто с Веселин Тодоров е публикувано в списание Правен свят
 

Още новини