Начало Новини Актуално Статистиката отчита 6% ръст на работната заплата през юли, спрямо предходната 2008 г.

Статистиката отчита 6% ръст на работната заплата през юли, спрямо предходната 2008 г.

Актуално

Общият доход средно на лице от домакинство през юли 2009 г. е 321,85 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 10,5%, съобщиха от НСИ. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 78,8%.

Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите шест месеца на тази година.
Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират. На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 163,85 лв. средно на лице от домакинството, което е с 6% повече спрямо същия месец на миналата година, съобщава profit.bg. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 50,9%.
Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 3,9 процентни пункта и съставлява 27,9% от него. През юли 2009 г. спрямо същия месец на предходната година доходите от пенсии нарастват – от 69,96 лв. на 89,81 лв. средно на лице от домакинство или с 28,4%.
През юли 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо същия месец на миналата година с 3%, като достигат 23,18 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход намалява с 1 процентен пункт и заема 2% от неговата структура.
Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през юли 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 52%, като достигат 9,59 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0,8 процентни пункта и представлява 3% от неговата структура.
През юли 2009 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва, като достига 97,2% от него.

Още новини