Начало Новини Актуално Стартира трети прием на проектни предложения по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи у

Стартира трети прием на проектни предложения по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Програма за морско дело и рибарство

Актуално

аквакултуриВ земеделското министерство започва прием на проекти по мярка "Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури" от Програма за морско дело и рибарство на ЕС, съобщи пресцентърът на МЗХГ.

Бенефициенти могат да бъдат нови производители, които притежават професионални умения и компетентност при навлизане в сектора. Общият бюджет по приема е над 5,487 млн. лева.

От МЗХГ уточняват, че минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 30 хил. лева, а максималната – 850 хил. лева.

Възможното съфинансиране на проектите е до 50%. За операции, осъществявани от предприятия, които не са малки и средни, съфинансирането е до 30% от цената им.

Допустими за финансиране са инвестиции в изграждане на нови басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и реконструкция и модернизиране на съществуващи обекти.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 часа на 3 февруари 2020 г.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Още новини