Начало Новини Актуално Стартира проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007 (видео)

Стартира проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007 (видео)

Актуално

Стартира проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007Един от най-старите и най-големи производители на горещо ковани детайли в България, който се намира в Стара Загора, започна изпълнение на проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007.

Проектът е на стойност 130 хиляди лева, като 80% от сумата се предоставя като безвъзмездно финансиране по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, информира главният счетоводител Екатерина Александрова.

Продължителността на дейностите е 12 месеца и те ще приключат на 31 август 2014 г., съобщи ръководителят на проекта Живка Козлева по време на пресконференция. Целевата група е от 220 души.

Ще бъде направен анализ на състоянието и организацията на работния процес в основното производство на Пресков. Ще се подобрят условията на труд в производствения корпус, чрез реконструкция и модернизиране на осветлението на работните места на заетите в звената: Ковашко-пресов цех; Ремонтно-механичен цех ; Термичен участък; Резачен участък; Барабанен участък; ОТКК; звено Складове и на работните места на мотокаристи, ел. монтьори и механици, поддържащи машините и съоръженията на дружеството.

С модернизацията ще се постигне по-голяма осветеност, отговаряща на нормите. Ще се създадат условия за повишаване на производителността и това ще доведе до намаляване на предпоставките за трудови злополуки. прокуристът на дружеството инж. Васил Василев

На всички работници ще бъде осигурено специализирано работно облекло с висока степен на защита. Обувките са с устойчиви на температура подметки и защитени с с метални бомбета.

В рамките на проекта ще бъде внедрен и сертифициран стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Това ще повиши мотивация на работниците за личното им участие в процеса на осигуряване на безопасен и здравословен труд.

За ръководството на Пресков АД - Стара Загора този проект е изключително важен, защото производството е рисково и с европейското финансиране ще подобрим условията на труд, заяви прокуристът на дружеството инж. Васил Василев.

Очакваните резултати от реализирането на проекта са намаляване на коефициента на трудовия травматизъм, намаляване на дните на временна нетрудоспособност, повишаване на производителността и др., каза още Живка Козлева.

проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007
Момент от пресконференцията по повод на стартирането на проекта в Пресков АД

проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007

проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007

проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007

проект Подобряване условията на труд в Пресков АД и внедряване на BS OHSAS 18001:2007

 

Още новини