Начало Новини Актуално Стартира общественото обсъждане на промените в наредбата за информиране на ЕС в енергетиката

Стартира общественото обсъждане на промените в наредбата за информиране на ЕС в енергетиката

Актуално
Вятърен парк

Стартира общественото обсъждане на проекта за постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на европейските общности в областта на енергетиката, на институции на европейските общности.

Текстът и мотивите към него са качени на интернет страницата на МИЕТ в секция Актуални теми.

С промените в наредбата в българското законодателство се транспонира Директива 2009/28/ЕО и се въвеждат изисквания за видовете информация, която министърът на икономиката, енергетиката и туризма подава към Европейската комисия в необходимия ред и срок. Тези данни обхващат както изпълнението на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ), така и нотифицирането от ЕК на сключени договори за статистически прехвърляния; участието на България в съвместни проекти; дял или количеството енергия от ВЕИ, произведени у нас, които се разглеждат като част от общата национална цел на друга държава от ЕС; сключването на споразумения за използване на съвместна схема за подпомагане използването на енергия от ВЕИ и др.

Общественото обсъждане ще продължи в рамките на законно установения срок от 14 дни, съобщиха от пресцентъра на МИЕТ.

Още новини