Начало Новини Актуално Стартира общественото обсъждане на доклада по ОВОС за регионално съоръжение за третиране на отпадъците за Стара Загора

Стартира общественото обсъждане на доклада по ОВОС за регионално съоръжение за третиране на отпадъците за Стара Загора

Актуално

На 27 юли 2010 г. в сградата на община Стара Загора стартира общественото обсъждане на Доклада по ОВОС на ивестиционно предложение „Изграждане на регионално съоръжение за третиране на отпадъците, обслужващо общини Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево”.

Срещата бе организирана в изпълнение на всички изисквания на глава пета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Възложител на доклада е СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците – Стара Загора”, а на срещата присъстваха зам. кметът на Община Стара Загора Белчо Белчев, ръководителят на екипа от експерти, изготвил доклада - инж. Веселин Шарлопов, който в началото запозна присъстващите накратко с инвестиционното предложение и с резултатите от извършената оценка на въздействието върху околната среда.
На обсъждането бяха поставени редица въпроси, мнения, препоръки, възражения и предложения от присъстващите граждани и експерти, които ще получат писмен отговор след приключване на всички срещи за обществено обсъждане от възложителя - СНЦ „Регионално сдружение за управление на отпадъците - Стара Загора”. Тогава ще бъде представено и обобщено становището сдружението към компетентния орган и на засегнатите общини и кметства.

Общественото обсъждане ще продължи по утвърден график - на 27 юли от 16.30 ч., в сграда 2 на Общинска администрация Казанлък, бул. Розова долина 6, на 28 юли от 17.30 ч., в залата на кметството в с. Ракитница, община Стара Загора, на 29 юли от 13,00 ч., в залата на Общинска администрация Гълъбово, ул. Цар Симеон Велики 59, на 30 юли от 10.30 ч. в пленарната зала на читалището в Гурково. Докладът за ОВОС е на разположение на интересуващите се от 25.06.2010 г., всеки работен ден в сградата на РИОСВ-Стара Загора, ул. Стара планина 2, стая 2., в кметството на с.Ракитница , в Община Стара Загора, стая 603, в сградата на Общинска администрация Гълъбово, стая 9, в сграда 2 на Общинска администрация Казанлък, отдел Екология, стая 8, в сградата на Общинска администрация Гълъбово, ет.2, ст.7 – в рамките на работното време.
Писмени становища могат да се предоставят в РИОСВ - Стара Загора, Община Стара Загора, кметство с. Ракитница, Община Казанлък, Община Гурково, Община Гълъбово или на срещата за обществено обсъждане.

Още новини