Начало Новини Актуално Стартира нов прием по Мярка 121 от ПРСР

Стартира нов прием по Мярка 121 от ПРСР

Актуално
Стартира мярка 121

На 21 ноември 2011 година стартира нов прием на заявления за подпомагане по мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Приемът ще приключи на 21 декември 2011 година, съобщиха от пресцентъра на земеделското министерство.

Той е свързан с поисканото прехвърляне на средства към мярка 121 Модернизиране на земеделските стопанства в размер на 27 082 977 евро в VІ – то изменение на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г., като ще включва допустимите за финансово подпомагане разходи за инвестиции, извършени от:

  • кандидати в сектор плодове и зеленчуци;
  • кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери;
  • кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

Бюджетът ще бъде разпределен както следва: 10 082 977 евро за проекти за инвестиции в сектор плодове и зеленчуци, 12 000 000 евро за проекти, представени от млади фермери, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери и 5 000 000 евро за проекти, представени от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране.

По мярката могат да кандидатстват само земеделски производители, чрез подаване на инвестиционен проект, който включва и бизнес план с подробно описание на планираните инвестиции и дейности за период не по-малък от 5 години, а в случаите на създаване на трайни насаждения или извършване на строително-монтажни дейности – за 10-годишен период.

Още новини