Начало Новини Актуално Стартира кампания за използване на колани на задните седалки

Стартира кампания за използване на колани на задните седалки

Актуално
Използване на колани на задната седалка

От 7 март стартира Национална кампания за използване на обезопасителни колани на задните седалки в автомобила. Тя е под надслов Коланите спасяват живота, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Стара Загора.
Нейната цел е за едногодишен период  да се постигне използване на коланите от 90 % от водачите и пътниците на предните седалки; 50% - от пътниците на задни седалки и 50% - използване на обезопасителни системи при превозване на деца.

Провежданите към момента наблюдения показват, че в страната коланите се ползват от около над 80 % от водачите и пътниците на предните седалки в автомобилите извън населените места и около 70 % в градовете. Малко по-нисък е процентът на използване на коланите  в малките градове и селата. Все още малка част от пътниците на задните седалки изпълняват задължението си по Закона за движението по пътищата да използват тези предпазни средства.

Твърде нисък е и процентът на използване на обезопасителните системи за превозване на деца. Същевременно във водещите страни от Европейския съюз, коланите на задните седалки се ползват от над 85 % от пътниците.
Кампанията Коланите спасяват живот е част от инициативите, в изпълнение на програмата по Меморандум за разбирателство и полицейско сътрудничество, сключен между министерствата на вътрешните работи на България и Холандия.

Темата, съдържанието и организацията на нейното провеждане, са определени и съставени по предложение на експерти от Пътна полиция на Холандия за прилагане на техният опит. Той включва интегриран подход към кампанията с участието на възможно най-голям брой външни партньори, освен “Пътна полиция” - главно неправителствени организации, сдружения и фирми от бизнеса.

Целите и етапите на кампанията бяха представени на проведената на 27 октомври 2010, работната конференция за интегрирана кампания по пътна безопасност в България през м октомври 2010 г. в София двудневна конференция, а участниците във форума са подписали декларация за намерения:
“Ние, долуподписаните, заявяваме нашата воля и отговорност да координираме своите усилия за:

  • организиране и провеждане чрез интегриран подход на обхватна национална кампания от 7 до 13 март 2011 г. с цел опазване живота и здравето на участниците в пътното движение в Република България;
  • установяване и прилагане на публично-частно партньорство и творчески методи за ефективно въздействие с цел повишаване използването на предпазните колани на всички места в автомобилите и обезопасителните системи при превозване на деца;
  • устойчивост на постигнатите резултати и включване на максимално възможен кръг от партньори, заинтересовани страни и съмишленици;
  • приемане на план за действие, ресурсен и времеви график за реализиране на намеренията, приоритети и отговорности”.

Декларацията е подписана от: комисар Алекси Стратиев, заместник директор на Главна дирекция „Охранителна полиция”; Алекси Кесяков, секретар на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата; главен инспектор Красимир Костов от Отдел Пътна полиция - ГД Охранителна полиция; Иван Марков, главен секретар на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Любомир Христов, заместник кмет на Столична община; Стефан Хаджиниколов, изпълнителен директор на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България; Стоян Сентов, заместник председател на СБА; Анастас Тодоров, заместник изпълнителен директор на ИА Автомобилна администрация; Валери Тодоров, генерален директор на БНР; Бойко Станкушев, член на УС на БНТ; Владимир Тодоров, председател на УС на Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи; Георги Вълков, председател на УС на Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП; Николай Иванов – председател на УС на ББА Пътна безопасност; д-р НадеждаТодоровска, заместник- генерален директор на БЧК; Камелия Славейкова, изпълнителен директор на ШЕЛ БЪЛГАРИЯ; Иван Илчев, мениджър Маркетинг и реклама, ЧИПОЛИНО; Румен Михайлов, председател на УС на Българска асоциация Интелигентни транспортни системи; Антон Карлов - директор Правни и корпоративни въпроси КАМЕНИЦА АД; Тео Бонс, Национална агенция на холандската полиция – Пътна полиция; Мартийн Булхауер, експерт в областта на комуникацията по правоприлагането на Закона за движението по пътищата към Министерството на правосъдието, Главна прокуратура, Холандия; Арно Хендрикс, Национална агенция на холандската полиция – Пътна полиция. Допълнително присъединили се  партньори са:  Пощенска банка, М3 Комюникейшънс, Евроинс, Авто Юнион, ДЗИ, Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД, Пътинвест Инженеринг АД, Юпитер 05 ООД.

Ефектът от такива интегрирани кампании се постига с широкото участие на много медии в разпространение на информация за мотивиране на гражданите; разпространение на разнообразни и въздействащи информационно-рекламни продукти /аудио-, видеоклипове, стикери, плакати и др.; извършване на множество проверки по прилагания от холандската пътна полиция т. нар. “широкообхватен контрол”, позволяващ за кратко време да се извърши проверка на стотици автомобили. По прилагането на този вид проверки от холандски експерти бяха обучени началници на Пътен контрол от столицата и 14 областни дирекции на вътрешните работи. Проверки от този вид ще се извършват по време на началния период на започващата кампания. Инициативите и засиленият контрол от страна на полицията по използване на тези предпазни средства ще продължат - без да е обявен краен срок.

Още новини