Начало Новини Актуално Старозагорско участие в център за компетентност

Старозагорско участие в център за компетентност

Актуално
1 1 150618В залата на библиотеката на Технически университет Габрово беше представен Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии по оперативната програма Наука и образование за интелигентен растеж (ОПНОИР), процедура Изграждане и развитие на центрове за компетентност. Той е един от седемте центъра за компетентност, финансирани от програмата на обща стойност 134 млн. лв.
Партньори по проекта са:
  • Технически университет-Габрово;
  • Технически университет – София;
  • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
  • Институт по системно инженерство и роботика;
  • Софийски университет Св. Климент Охридски;
  • Технически университет – Варна;
  • Институт по електроника – БАН.
Проектът е с най - голям брой асоциирани партньори от всички проекти по тази процедура, които ще вземат активно участие при неговата реализация. Сред тях са Търговско-промишлена палата - Стара Загора и старозагорската фирма Фирст ООД, които ще съдействат за практическото му приложение в Старозагорска област.
Бюджет на проекта е близо 23 570 хил. лева и ще продължи до 30 ноември 2023 г.

 

1 2 150618

 

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България и 18 асоциирани партньори - водещи фирми в сектора, сдружения на бизнеса и два задгранични научни организации, за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област Мехатроника и чисти технологии, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).
Основната дейност, залегнала в проектното предложение, е извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: Интелигентни мехатронни системи и технологии и Енергоспестяващи системи и чисти технологии.

 

1 3 150618

 

Основната цел на проекта е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност, в който трите страни на триъгълника на знанието – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.
С подробностите за проекта можете да запознаете в презентацията.

Още новини