Начало Новини Актуално Старозагорският превозвач - неизряден, но с претенции

Старозагорският превозвач - неизряден, но с претенции

Актуално

Повече от два часа продължи извънредният председателски съвет на Общински съвет - Стара Загора, свикан по настояване на частната фирма Автобусни превози, която от 2009 г. извършва превозваческите услуги на Община Стара Загора, по силата на спечелен конкурс и сключен договор с Общината.

Както вече стана известно, превозвачът е санкциониран от възложителя за неизпълнени курсове - за м.февруари т.г. в размер на 89 000 лева и за март и април - 195 150 лева. Към настоящия момент превозвачът е платил 50 000 лева от общия размер на санкциите, а вчера назначеният от 5 месеца управител Ангел Делчев заяви категорично, че фирмата е във финансов колапс и няма възможност да плати останалата сума. И постави в залог 257 шофьори и кондуктори, за които вече е пусната информация в Агенцията по заетостта за предстояща процедура за съкращения. Въпросният чорбаджия на фирмата-превозвач така и не уважи форума. На вчерашния председателски съвет на Общинския съвет освен шефа на стаpозагорските старейшини присъстваха кметът Живко Тодоров, ресорният зам.-кмет Йордан Николов и председателят на Общинската агенция по приватизация Златко Танев. Автобусни превози бяха представени от назначения от 5 месеца насам управител Ангел Делчев и главния счетоводител Иванка Вълева.

В експозето си Делчев преповтори текстове от писмото до председателя на Общинския съвет, основният контекст на които беше, че фирмата-превозвач е напълно лоялна към Общината по силата на сключения на 06.02.2009 г. 10-годишен договор за превозвачески услуги и че за неизпълнените линии, за които са санкционирани, имали картбланш от Областната транспортна комисия и от бивш зам.-кмет на общината (но за сметка на това нищо официално като документ - нито анекс към превозваческия договор за отпаднали курсове от общинската пътна мрежа, нито параф на областния управител за отпаднали курсове от областната такава).
Това, което не беше съобщено на глас вчера, но се съдържа в писмото до председателя на ОбС - Стара Загора, беше, че ако Общината едностранно прекрати договора, частната фирма ще претендира по съдебен ред за заплащане на претърпени вреди и пропуснати ползи в размер на 8 000 000 лева. И за да не се случело това, в почти ултимативен тон се настоява председателят на ОбС да задължи кмета, сиреч Живко Тодоров да не извършва действия за прекратяване на договора и инкасиране на гаранцията за добро изпълнение.

Управителят продължи да отстоява Общината да не налага санкции на превозвача и детайлно разясни финансовото фиаско на фирмата, ако те не отпаднат. Сиреч 200 и кусур човека ще останат без работа, а после фирмата ще бъде обявена във фалит.

Кметът не отстъпва

От Ваша страна се гледат само интересите на фирмата, докато Общината и Общинският съвет следят интересите на обществото и на хората, а не само интересите на определена фирма. Тя следи за добросъвестното изпълнение на всяка от многобройните фирми, с които работи - контрира в отговор кметът Живко Тодоров. - В началото на годината беше увеличена цената на билета, която е еднаква с цената на билетите във всички големи градове. Така че едва ли бихте имали претенции към Община Стара Загора. По отношение на изплащаните компенсации, Общинският съвет реши те да се увеличат двойно срещу съответните издадени карти. Има записан ред, по който тези компенсации се изплащат.

Какво направихте вие, веднага след вземането на това решение, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2012 г. Вие веднага уведомихте по превозните средства и училищата в Стара Загора, че ще продавате карти от 2 лева, което противоречи на Решението на Общинския съвет. След като Ви пуснахме писмо, че нямате право да продавате карти от 2 лева, вие преустановихте въобще продаването на карти и уведомихте пътниците, че ще важат старите карти до 20 април с.г. Целта е ясна - да се издадат колкото може повече карти! От там тръгна единият ви конфликт с Община Стара Загора. От там тръгна и недоволството на хората, които след 20 април трябва да си извадят трета карта, която реално ще важи за два месеца. По този начин недоволството отново се прехвърля към Община Стара Загора, съответно и към Общинския съвет, че е взел такова решение, което не се изпълнява коректно от ваша страна.
На аргумента, че фирмата има издадено Удостоверение за промяна на транспортната схема от Община Стара Загора, въз основа на което не се обслужват няколко линии, кметът уточни, че общинската транспортна схема се променя единствено и само от Общинския съвет, каквото не се е случило. Затова по сигнали на граждани започват проверки за изпълнение на курсовете по договора по актуалната областна и общинска транспортна схема. На база на разпечатки в Автогарата, на лично присъствие на хора от Инспектората се проследява кои курсове се спазват и кои - не. Освен това има констатирани редица закъснения, неизпълнения и пр.
Няма как кметът да опрости наложените санкции по договор. Това са парите на данъкоплатците, които се инкасират в резултат на неизпълнение на определени курсове. Всъщност само две седмици след сключване на договора през 2007 г. фирмата е поискала нерентабилните линии да отпаднат.
Защо тогава се сключва подобен договор?! Това са въпроси, за които до момента не е получен отговор.

До 2019 година е договорът на фирмата с Община Стара Загора. Никъде в него не се поемат ангажименти за качество на автобусите. Ние не гледаме на изпълнението на този договор като ангажимент на Община Стара Загора към фирма Автобусни превози, защото усещам, че вие така го възприемате - заяви кметът. - Ние направихме достатъчно с увеличаването на цените на билетите и с приетите компенсации за картите на пенсионери и учащи се. Но не виждаме насреща ангажимент към качествено обслужване на гражданите, коментира кметът.

Пробойни и в приватизационния договор на Автобусни превози

Според неокончателния доклад на Надзорния съвет за изпълнение на договора за приватизация на Автобусни превози през 2007 г., стана ясно, че и там има пробойни.
В инвестиционната програма е предвидено закупуване на 50 НОВИ АВТОБУСА, 35 от които за градските линии и останалите 15 - за междуселищен транспорт, на 17 газови уредби, платформи за инвалиди, модернизация и реконструкция на сгради и съоръжения на дружеството, закупуване на сервизна техника и т.н. Досега са закупени 116 автобуса за 3 800 000 лв. при ангажимент 6 774 000 лв. - НО ВСИЧКИ ВТОРА УПОТРЕБА. От финансова гледна точка при ангажимент от 7 761 000 лв. са изпълнени дейности за 4 034 000 лв. по инвестиционната програма, тоест има тотално неизпълнение на инвестиционната програма.
По дебатираната тема взеха отношение старейшините Тенчо Руканов, Тихомир Томов, Георги Гьоков, Илия Златев, Мария Динева, Методи Пенчев, Радка Германова, Михаил Михайлов и др. Всички те констатираха, че позицията на кмета е правилна, няма нарушение от страна на Общината на договорните взаимоотношения с превозвача. Те, както и кметът, поставиха въпроси за бъдещите намерения на фирмата, дали ще инвестира в закупуването на нови автобуси, но нейният управител отговори с категоричното: НЯМАМЕ ПАРИ.

Осигуряването на градския транспорт е дългосрочен ангажимент, свързан и с определени социални функции. Ние не можем да си позволим транспортните услуги на населението да се извършват със стари автобуси. Досега чухме само искания от Автобусни превози, но не и конкретен ангажимент да бъдат подобрени транспортните услуги на Общината, коментира кметът.

Изходът

Засега договорът с превозвача няма да бъде прекратен от страна на Община Стара Загора. Изчакваме доклада на Надзорния съвет от Агенцията по приватизация, който ще ни препоръча действия. След това ще се води нов кръг от разговори и консултация с юристи и тогава ще се съобразим и с предложението на администрацията, каза председателят на Общинския съвет Емил Христов.
На прима виста Автобусни превози ще продължат да возят, но ще трябва да си платят в пълен размер наложените от Община Стара Загора санкции. Компромиси няма да има, заключи кметът.

Информация: вестник Старозагорски новини
Автобусни превози
Настоящият управител на Автобусни превози Ангел Делчев и главният счетоводител на фирмата Иванка Вълева са категорични: Пари нямаме.

Още новини