Начало Новини Актуално Старозагорски училища искат обучение по Хаджи-Генчовата метода

Старозагорски училища искат обучение по Хаджи-Генчовата метода

Актуално

10 директори на общински училища са поискали от общинската администрацията и Общинския съвет да им се разреши сформиране на маломерни и слети паралелки за новата учебна 2010/2011 г. Става дума общо за 40 маломерни паралелки в Начално училище "Зора" в едноименния квартал и в основните училища "Св. Св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово, "Отец Паисий", с. Калояновец, "Христо Ботев", с. Загоре, "Христо Ботев", с. Хрищени, "Иван Мирчев", с. Дълбоки, "Бойчо Русев", с. Преславен, "Христо Ботев", с. Братя Кунчеви, и III ОУ "Кольо Ганчев", Стара Загора.

Според становището на Регионалния инспекторат по образованието, изградено върху Наредба No 7 от 29 декември 2000 г., за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, "може да се допусне изключение от минималния брой на учениците в паралелките при условие, че са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност". Т.е. искането е законосъобразно, стига да се намерят пари, извън делегираните бюджети, за покриване на разходите, пише вестник Старозагорски новини.

Пита се обаче, дали това е целесъобразно? И ако все пак има известен резон за отдалечените училища в общината и не достигат по 3-ма - 4-ма ученици за изискуемия минимум паралелка, надали е изгодно това към кварталните училища на "Зора" и "Кольо Ганчев", за които има непрекъснат редовен градски транспорт, а би могло да се помисли и за превозване на учениците до централните градски училища.
Не противоречи на разпоредбите и искането на директора на ОУ "Христо Ботев", с. Горно Ботево, за разрешаване и дофинансиране на четири слети паралелки (I и III клас - 12 ученици; V и VIII клас - 17, от които 4 навършили 16 години;, VI и VII клас - 12, от които 1 с навършени 16 години, и II и IV клас - с 8 ученици. Повече от учудващо е в ХХI век, на по-малко от 18 км от областния град да се преподава по ранновъзрожденската система на Любен-Каравеловия Хаджи Генчо. За каква европейска методика става дума, или пък за оптимизиране на учебния процес?!
Веднага след 1990 г., през всичките партийни мандати, постоянните комисии по образование на Общинския съвет записваха като първа точка оптимизиране използването на материалната база. В резултат на това се реши въпросът само на три училища - ГПЧЕ "Ромен Ролан", СОУ "Максим Горки" и Гимназия "Христо Ботев". На останалите кахърът ще им бере вероятно следващата комисия, независимо че се трошат ненужно маса пари за издръжка на училища с 50 - 100 ученици. Примери - бол! Дано, преди да гласуват, старейшините се сетят, че сме в криза и трябва да се търсят оптимални и работещи варианти, в полза преди всичко на учениците.

Още новини