Начало Новини Актуално Старозагорски организации си партнират в обучение на младежи

Старозагорски организации си партнират в обучение на младежи

Актуално

DenmarkВ обучителни курсове по четири проекта от програмата на Европейската комисия Еразъм + си партнираха старозагорските СНЦ Академия на успеха, фондация Форграунд и Превантивно-информационен център по зависимости към Община Стара Загора през втората половина на изминалата година. В обучението по проект Агробизнес лидери в действие с главен организатор СНЦ Академия на успеха участваха 33 младежки работници и младежки лидери от 11 държави. Основната тема на курса бе активизиране на млади хора за развитие на предприемачеството в селски и изолирани райони, работа с млади хора, живеещи в изолирани райони и стартиране на малък бизнес, както и споделяне на добри практики.

По проекта Бъди устойчив, не изхвърляй бъдещето си - част 2 с главен организатор СНЦ Академия на успеха основната тема бе устойчив и природосъобразен начин на живот, споделяне на добри практики в сферата на екологията в страните на участниците - 33 младежки работници и младежки лидери от 10 държави.

Дигиталното образование сред младите хора чрез методите на неформалното образование, необходими качества и умения за успешно кандидатстване за работа, за писане на автобиография и мотивационно писмо, социалните мрежи и успешната реализация на пазара на труда разискваха тридесет и трима младежи от 11 държави участници в обучителен курс по проект Заети и успешни в Европа на бъдещето с организатор Фондация Форграунд - съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

В град Еснес, Дания, в обучение по проект Създаваме социалните предприемачи в бъдеща Европа с организатор Неформална група Младежки спектър - Дания и партньор СНЦ Академия на успеха, се включиха 40 младежки работници и лидери от 12 държави. От България обучението преминаха членове и доброволци на СНЦ Академия на успеха и Младежки доброволчески клуб Дарители на надежда към ПИЦ по зависимости. Те дискутираха концепцията на социалното предприемачество като практически инструмент за решаване на обществени проблеми, в частност младежката безработица, чрез методите на неформалното образование.

Съпътстващата цел при осъществяване на работните програми на проведените четири международни обучителни курса бе намаляването на рисковото поведение, свързано с разпространение и употреба на психоактивни вещества (ПАВ) сред младите хора. Превантивно-информационният център по зависимости проведе тренинги на тема: Рисково поведение. ПАВ, употребявани в България - причини за посягане към ПАВ, вреди от употреба и зависимост към тях. Ситуацията с употребата и злоупотребата с ПАВ сред младежи от страните, от които са участниците, и начини за справяне в тези страни.

Foreground 2

Още новини