Начало Новини Актуално Старозагорски фирми мамили с фиктивна търговия в Еврозоната

Старозагорски фирми мамили с фиктивна търговия в Еврозоната

Актуално

Седем ревизии на фирми, търгували със страни от Еврозоната, приключиха инспекторите на НАП Стара Загора. Установените допълнителни задължения, в частност недеклариран данък добавена стойност са в размер на над 890 000 лева. В хода на ревизиите инспекторите са установили, че проверяваните фирми са декларирали доставки към ЕС, но след запитване на ответните данъчни администрации е установено, че такива доставки няма.

Това означава, че са правени опити за укриване на ДДС и ползване на документи с невярно съдържание.
Инспекторите по приходите са изпратили и запитвания за проверки на чужди транспортни фирми, които в последствие се оказва, че не са страна по сделките, съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора.
За шест от ревизираните фирми са изпратени уведомления към прокуратурата за укриване на данъчни задължения и ползване на документи с невярно съдържание. В момента текат проверките на още 18 фирми, при които има разлики над 1 750 000  евро между декларираните и отчетени доставки.

Инспекторите по приходите на НАП Стара Загора са изпратили 46 запитвания (SCAC) към съответните данъчни администрации на страните членки на ЕС с цел проверка на действителност на сделките, деклариране и начисляване на ДДС.

Припомняме, че електронната система VIES съдържа информация за стойността на стоките, които се търгуват между различни фирми и лица регистрирани по ДДС в Евросъюза. Събраната информация се обменя между данъчните администрации на страните членки след изтичане на всяко календарно тримесечие. В случай, че фирмата не разполага с доказателства, че стоките са напуснали страната, същото води до отказ за прилагане на нулева ставка върху извършената доставка и клиентът е задължен да заплати пълния размер на ДДС.
И към настоящият момент най-често налаганите санкции са за деклариране на вътреобщностни придобивания в по-късен данъчен период, както и липса на декларации за изпращания към страните от Европейския съюз.

 

Още новини