Начало Новини Актуално Старозагорски фирми дължат над 1 млн. лв. за осигуровки

Старозагорски фирми дължат над 1 млн. лв. за осигуровки

Актуално
Стара Загора

178 фирми са получили от публичните изпълнители на Националната агенция за приходите в Стара Загора покани за неплатени осигуровки в размер на над 1 млн. лв. Предприети са необходимите мерки за установяване на вида и стойността на задълженията и подадените осигурителни декларации.

След уточняване на сумите и съпоставката им с данните, подавани с декларации 1 и 6, некоректните клиенти получават покани за доброволно изпълнение, съобщиха от пресцентъра на Агенцията. В конкретният случай са идентифицирани 178 юридически лица, които вече са получили своите покани за доброволно изпълнение на дължими суми към хазната. Публичните изпълнители ще преминат към запори на банкови сметки, движимо и недвижимо имущество, запори на дялове или уведомяване на прокуратурата, при неплащане на сумите в срок. Във всеки един случай е по-добре клиентите да съдействат на публичните изпълнители и да договорят изплащането на задълженията си, дори и с налагането на обезпечителни мерки, съветват от НАП.
Глобата за неподадени осигурителни декларации и невнесени в срок осигурителни задължения от 2010 г. е в размер от 500 до 5000 лева.
Действията на органите по приходите не са инцидентни и целят навременно обслужване и събиране на просрочените задължения от некоректните клиенти.


 

Още новини