Начало Новини Актуално Старозагорски фирми дължат 4,5 млн. лв. за осигуровки

Старозагорски фирми дължат 4,5 млн. лв. за осигуровки

Актуално

Инспекторите по приходите на НАП Стара Загора разкриха фирми пропуснали да внесат в хазната суми за здравно и социално осигуряване за 4 508 834 лв. До края на септември са приключили 334 ревизии, като при 95% от тях са установени укрити данъци. Ревизионните актове и допълнително установените задължения са в размер на 21 341 500 лв.


Фирми са се опитали да ощетят държавната хазна с 12 342 831 лв., като не са декларирали или не са начислили данък добавена стойност, съобщиха от пресцентъра на НАП - Стара Загора. Физически лица са укрили допълнителни доходи в размер на 1 608 909 лв. Приключилите ревизии са установили и задължения от данък печалба за 1 534 402 лв. Отново най-големите нарушения са в наблюдаваните рискови браншове: Строителство и Търговия на едро. Възложените 101 ревизии, са приключили с допълнителни разкрития за данъчни и осигурителни задължения на стойност 5 805 039 лв.
До края на септември инспекторите от НАП Стара Загора са извършили 1520 проверки и наблюдения над търговски обекти. Съставени са 265 акта за административни нарушения, като отново най-много са тези на закона за здравното и социално осигуряване. 27 търговски обекта са запечатани поради неплащане на наложените актове за констатирани нарушения. Ежедневно освен инвентаризациите в големи търговски обекти и складове на едро, извършваме контрол на КГПП Капитан Петко, съвместни са акциите ни с Инспекцията по труда, МВР, митническите служители, а от скоро и с колегите от РДНСК Стара Загора.
Действията на служителите на Агенцията за приходите не са инцидентни, като основната ни цел е да гарантираме сигурността на фиска.

Още новини