Начало Новини Актуално Старозагорски фирми дължат 300 млн. лв. на хазната

Старозагорски фирми дължат 300 млн. лв. на хазната

Актуално

401 граждани и фирми фигурират в публичния бюлетин на некоректните клиенти към 31 март  2010г. за Офиса на НАП в Стара Загора. На 290 длъжника е наложена забрана за напускане на страната, отнети са задграничните им паспорти и разрешителните за носене на оръжие. Неплатените задължения към хазната възлизат на 293 620 881 лв., съобщиха от пресцентъра на агенцията в Стара Загора.

Публичният бюлетин на длъжниците съдържа 2 списъка с имената, адресите и единните идентификационни номера по Булстат на физически и юридически лица,  с неуредени данъчни и осигурителни задължения в размер над  5000 лв.. Бюлетинът е публикуван на страницата на Агенцията за приходите в Интернет на адрес: www.nap.bg
Първият списък съдържа имената на физически и юридически лица, които имат неуредени публични задължения над 5000 лева, нямат имущество, върху което може да се наложи обезпечение, и нямат вземания от банки и трети лица. В него фигурират 341 некоректни платци със задължения от 276 101 454 лв.
Във вторият списък са включени имената на физическите и юридически лица, които не са платили в срок публичните си задължения над 5000 лв, разполагат с имущество /движимо или недвижимо/, върху което е наложено обезпечение, нямат разрешение от Агенцията за приходите за разсрочване или отсрочване на задълженията си и нямат парични средства и вземания от трети лица.  В него фигурират 60 длъжника, с неплатени данъци и осигуровки в размер на 17 519 427 лв.

Още новини