Начало Новини Актуално Старозагорска област спечели европейски проекти за 60 млн. лв.

Старозагорска област спечели европейски проекти за 60 млн. лв.

Актуално
Йордан Николов

С реализирането на втори пътен възел на Стара Загора с автомагистрала Тракия ще се постигне балансирано териториално и икономическо развитие на града и националната пътна инфраструктура в района, казва областният управител на Стара Загора Йордан Николов. Считам, че  изграждането на пътен възел Стара Загора – Запад – при пресичането на автомагистралата с път Стара Загора – Калояновец трябва да бъде изпълнено.

- Господин Николов, наскоро на заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточния район стана ясно, че в Старозагорска област усвояването на средства по европейските програми е три пъти по-добро в сравнение с останалите области. На  какво се дължат тези  резултати?

- Темповете на усвояване на средства по европрограмите зависят от комплекс от фактори. Те включват целия процес от добрата работа по подготовката на проектите за кандидатстване по различни оперативни програми, до създаването на добра организация за успешната им реализация. Очевидно е налице и изчистване на процеса откъм субективни фактори, които се опитват да влияят на процеса в своя полза. По принцип обаче смятам, че е необходима промяна в посока на създаване на равен достъп до еврофондовете и справедлив подход при разпределянето на средствата. Имам предвид, че малките общини нямат възможност да участват в усвояването на средствата от Европейския съюз, защото не са включени в групата на „градските” общини. От друга страна съгласно приетите наредби по Програмата за развитие на селските райони те не получават точки заради броя жители. Считам, че този подход трябва да бъде променен. Но като цяло е важно, че тенденцията на ниско ниво на усвояване на евросредствата, наследена от предишното правителство, вече е променена в положителна посока.

- През 2009 г. Старозагорска област е усвоила няколко пъти повече средства по европейските програми в сравнение с 2008 г. Означава ли това, че сме работили по по-мащабни проекти в сравнение с миналата година?
- По петте оперативни програми – Околна среда, Регионално развитие, Административен капацитет, Развитие на човешките ресурси и Конкурентоспособност, по които се работи в област Стара Загора за 2009 г., са усвоени почти 60 млн.лв. При размер от 15 972 907,69 лв. за 2008 г., това е почти четири пъти ръст. Най-много средства - 35 809 983,29 лв., са усвоени по ОП „Развитие на Конкурентоспособността на българската икономика” и ОП „Регионално развитие”, където са усвоени
11 028 039 лв. Следват ОП „Околна среда” с 8 562 800 лв., ОП „Административен капацитет” - с 2 712 113 лв. и ОП „Развитие на човешките ресурси” с 1 104 241 лв.

- Старозагорска област получи обещание от правителството, че до края на 2011 г. ще има отделен проект за изграждането на втори подход към АМ Тракия. Какви възможности ще даде този подход за развитието на Старозагорска област?
- Булевард „Патриарх Евтимий” на практика е с изчерпана пропускателна способност, тъй като цялото входящо и изходящо движение, от всички съществуващи подходи към града, се концентрира по една от най-натоварените улици на Стара Загора. Няма възможности за разширение, връзките са силно затруднени, булевардът преминава над ж.п. линия, както и по мост с недостатъчни габарити.
Влизащият в града поток от юг преминава през промишлената зона, при което този участък на булеварда е основният носител на товарното движение и на масовия транспорт, свързани с промишлеността. В момента това е и най-натовареният участък от уличната мрежа в града, особено в пиковите часове, когато хората се прибират, или отиват на работа. Възможностите за увеличаване на пропускателната способност на това направление се изчерпват само с организационни мероприятия, които на този етап са крайно неефективни.
Изграждането на  втори подход е крайно необходим с оглед на това, че ще облекчи значително транспортното натоварване в града. Освен това голяма част от транзитният поток, след построяването на втория пътен възел, ще се изнесе извън Стара Загора.
Считам че с реализирането на втори пътен възел с автомагистрала “Тракия” ще се постигне балансирано териториално и икономическо развитие на града и националната пътна инфраструктура в района.
Предвид обществената значимост на проблема и вземайки под внимание устойчивото развитие на област Стара Загора, в това число подобряване на екологичното състояние и нормалното функциониране на транспортно-комуникационната  система, считам, че  изграждането на пътен възел Стара Загора – Запад – при пресичането на автомагистралата с път Стара Загора – Калояновец трябва да бъде финализирано.

- В края на месец ноември трябва да приключи реконструкцията на моста на река Тунджа при Бузовград. Какви средства са инвестирани в този обект и какви проблеми ще реши той?
- На 14 юли 2005 г., след изпускане на водите на яз. Копринка, част от моста на река Тунджа, който свързва Казанлък и селата от южния район на общината, и областния град Стара Загора, бе срутен. От тогава бе затворена северната лента за движение на моста, имаше поставена баластра от двата му края, която затрудняваше видимостта от двете посоки и бе предпоставка за множество катастрофи. Кметът на село Бузовград ме сезира със свое писмо, че мостът е по-опасен от всякога, тъй като е без мантинели, с неукрепени основи и разрушена настилка. Натоварването бе постоянно и денонощно, язовирната стена на яз. „Копринка” е на няколко километра и ако не от тежестта, то  при още едно изпускане на язовира, мостът можеше да бъде отнесен.
Вследствие на предприетите действия от страна на областната администрация и проведени редица срещи и кореспонденция, Агенция „Пътна инфраструктура” включи моста в Аварийната програма за 2010 г. и осигури финансиране в размер на 800 000 лв. Така се сложи край на мъчителното петгодишно очакване на жителите на 6 села в община Казанлък да бъде ремонтиран опасния мост на Тунджа. Той трябва да бъде готов през ноември 2010 година.

- Какви са възможностите за изграждане на тунела под Шипка в близко бъдеще?
- Тунелът под Шипка ще се строи с евросредства, а не както предвиждаше предишният кабинет на концесия.
Проектът е включен в оперативна програма "Транспорт" за периода 2014 - 2020 г. Към този момент е създадена междуведомствена група за оказване на логистична помощ  на Агенция Пътна инфраструктура по подготовката за осъществяване на законовите процедури за изпълнение на инвестиционните проекти „Изграждане на път III – 5004, обход на Габрово и „Изграждане на пътен тунел „Шипка” в Шипченски проход”. Изготвеният план за действие от АПИ, както и правилата за работа на групата ще се приемат на работно заседание в МРРБ. Аз и областният управител на Габрово Мариян Костадинов участваме в заседанието като членове на Комитета по наблюдение на дейността на Междуведомствената работна група. Предварителните инвестиционни проучвания за тунела са от 1970 г. и са актуализирани през 2001 г. Страната ни е поела ангажимент пред ЕС да изгради тази връзка, но процедурите са започвани и спирани през годините заради липса на финансиране.

Вестник Пари, 30.09.2010 г.

Още новини