Начало Новини Актуално Старозагорска област е на пето място по брой на население в страната

Старозагорска област е на пето място по брой на население в страната

Актуално

Статистика

Към 31 декември 2011 г. населението на област Стара Загора е 331 135 души. Това са 4,5% от населението на България. Област Стара Загора е на 5-то място по брой на населението след областите София (столица) с население 129 6615 души (17,7%), Пловдив – 680 884 души (9,3%), Варна – 474 344 души (6,5%) и Бургас – 414 947 души (5,7%).

Мъжете в областта са 161 652 (48,8%), а жените – 169 483 (51,2%), или на 1 000 мъже са падат 1 048 жени. Общо за страната на 1 000 мъже се падат 1 054 жени, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Стара Загора.
Продължава процесът на остаряване на населението, изразяващ се в намаляване на относителния дял на децата под 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Към 31.12.2011 г. относителния дял на лицата на 65 и повече навършени години в област Стара Загора е 19,9% от населението. В сравнение с 2010 г. този дял нараства с 1,4 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2,4 процентни пункта.

Към същата дата децата до 15 години са 13,8% от общия брой на населението в областта.
Спрямо 2010 г. този дял намалява с 0,3 процентни пункта, а спрямо 2001 г. с 1,3 процентни пункта.

Още новини