Начало Новини Актуално Старозагорци получават през юни електронни услуги от общината

Старозагорци получават през юни електронни услуги от общината

Актуално

На 13 април старозагорският кмет проф. Светлин Танчев и изпълнителният директор на фирма Сиела (Сиела е част от Консорциум Електронно управление, в който поема юридическите консултации и обслужване) Веселин Тодоров подписаха договор между Община Стара Загора и консорциума за изпълнение на обществена поръчка с предмет Разработване и внедряване на система за интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги.

Реализацията включва разработване и внедряване на мултифункционална платформа за обмен на данни в хетерогенна среда, разработване и внедряване на софтуерни приложения за информационен обмен с регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър и Регистър ЕСГРАОН, създаване на типови вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност и изготвяне на методика и процедури за внедряването им, разработване и внедряване на мрежово наблюдение и управление на системите. Проектът, спечелен преди време от обл щината, е по ОП Административен капацитет, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Договорът с консорциума, спечелил конкурса по ЗОП, е на стойност 1 747 747 лв. от общо 2 450 000 лв. за целия проект.
До края на месец май консорциумът трябва да свърши своята работа. Сроковете са инфарктно къси, но след като сме поели ангажимента ще го изпълним, каза г-н Тодоров. На въпрос на вестник Национална бизнес поща дали системата за електронно обслужване на старозагорци ще е такава, че да е възможно поетапно обновяване и въвеждане при нужда на по-съвременни технологии през следващите години, г-н Тодоров поясни: Разбира се, ние в момента ще изградим една система, която ще трябва да се поддържа и обновява в годините. Намерението ни е тя да бъде такава, че това да бъде възможно и максимално облекчено. Целият проект приключва на 22 юни. Въвеждането на електронни услуги ще е голямо улеснение най-напред за бизнеса в региона чрез съкращаването на времето за получаване на различни видове документи и за извършването на бързи справки.

Още новини