Начало Новини Актуално Старейшините отказаха да именуват улица на проф. Богдан Филов

Старейшините отказаха да именуват улица на проф. Богдан Филов

Актуално

20 нови улици в регулационния план на Стара Загора получиха своите имена на общинската сесия вчера (26 април). От направените предложения, свързани с имената на известни старозагорци, на доста емоционална дискусия бе подложено предложението на общинския съветник Тихомир Томов - една от улиците в кв. Железник (от осова точка 52 до осова точка 189) да носи името на проф. Богдан Филов. За същата улица беше внесено предложение от Постоянната комисия по култура тя да се именува Кан Кубрат.

В изложението си Томов посочва, че на 10 април 2012 година се навършват 129 години от рождението на професора, роден в Стара Загора. Изредени са научните му трудове и приносът му за развитието на БАН и отделни клонове на византологията и археологията. В аргументите присъства и фактът за отменената смъртна присъда от Върховния съд на България на 26.06.1996 година.

Както се и очакваше, предложението за проф.Богдан Филов не се хареса на старейшините от БСП. В дебата се включи най-напред Бояна Буюклиева, която, като член на комисията по култура, изрази съгласие, че професорът има свое историческо място, но като политическа фигура името му е спорно. Тя предложи времето и историята да направят своята оценка след десетилетия и тогава бъдещите поколения да решат. Георги Гьоков също подчерта, че става дума за една противоречива личност, но нека всеки общински съветник прецени по съвест и с гласуването си изрази своето решение. Оттеглянето на предложението, свързано с името на проф. Филов, ни най-малко не накърнява неговата чест и достойнство като учен. Би могло да се направи съответен кът в музея. Но политическото му наследство е спорно. Не Върховният съд решава какви да са имената на улиците в Стара Загора, а паметта на наследниците. Настоявам името му да бъде оттеглено и да се гласува по получения от общинските съветници списък - бе категоричен общинският съветник Сашко Лозанов.

Нито един от общинските съветници в дясното политическо пространство не взе отношение в дебата. При последвалото гласуване Кан Кубрат получи 33 гласа за, които предопределиха наименованието на улицата.
Всички останали предложения бяха приети ан блок. Единственият, който гласува с въздържал се, беше Тихомир Томов. Така бъдещите улици в кв. Железник, АБ Център, кв.Зора, кв.Македонски, кв.Индустриален и кв.Голеш по решение на старейшините ще носят имената на Наум Шопов, арх. Никола Лазаров, на художниците Никола Аръшев и Атанас Михов, на певицата Петкана Захариева, на д-р Рашо Рашев и др.

Информация: вестник Старозагорски новини

Още новини