Начало Новини Актуално Стара Загора ще подпише договор за модернизация на градския транспорт за над 14 млн. евро

Стара Загора ще подпише договор за модернизация на градския транспорт за над 14 млн. евро

Актуално
Стара Загора

Одобрено е проектното предложение на Община Стара Загора – конкретен бенефициент по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-03/2011 Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Схема BG161PO001/1.5-03/2011 Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града беше публикувана на 15.11.2011 г. Община Стара Загора подаде проектното предложение в рамките на срока 15.03.2012 г. Предстои подписването на договора за реализация на проекта. Общата стойност на проекта е 14 929 384 евро, като съфинансирането е в размер на 665 178 евро, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Той е насочен към развитие на устойчиви системи за интегриран градски транспорт и включва дейности по разработване на планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за управление и контрол, обновяване на транспортната инфраструктура и подобряване на достъпността, насърчаване използването на алтернативни форми на транспорт (велосипеди). Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от подписването на договора с ОПРР.

Още новини