Начало Новини Актуално Стара Загора ще кандидатства с обществено значими проекти по инициативата JESSICA

Стара Загора ще кандидатства с обществено значими проекти по инициативата JESSICA

Актуално
jessica Джесика

Холдинговият фонд по JESSICA в България и Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведоха в Стара Загора конференция на тема: JESSICA: Нов подход при използване на финансирането от ЕС за подкрепа на инвестициите и развитието на градските райони. Презентации направиха представители на МРРБ, на Европейската инвестиционна банка и на Делойт.

JESSICA e инициатива на Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Банката за развитие на Съвета на Европа. Инициативата е обявена през май 2006 г., с цел да насърчи устойчивите инвестиции, растежа и създаването на нови работни места в градските райони на ЕС.

Финансовото споразумение между България и ЕИБ за създаване на Холдингов фонд по JESSICA беше подписано на 29 юли 2010 г., през октомври влезе в сила споразумението за срок от 3 години.

Финансовият ресурс по европейската инициатива е в размер на 61,2 млн. лв. по ОП Регионално развитие. Средствата са осигурени за София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен. За столицата са определени 25,8 млн. лева, а за останалите 6 града - 38,7 млн. лева.

Главната цел е да бъдат създадени Фондове за градско развитие (ФГР), които да финансират публично-частно партньорство, или други проекти, с които ще се постигне устойчиво традско развитие. ФРГ ще инвестира финансовия ресурс чрез заеми, дялово участие и банкови гаранции.

Джесика

Крайни бенефициенти по проектите могат да бъдат общини, публично-частни партньорства между общини и частни инвеститори. Фондовете за градско развитие трябва да осигурят 50% от финансирането на проекта. Ако могат повече, това е в тяхна полза при подбора, съобщи Елиас Папагеоргиу, представител на ЕИБ.

Проектите трябда да бъдат обществено значими и достъпни. Те трябва да бъдат насочени към социална инфраструктура, устойчива градска среда, индустриални зони, бизнес и търговски центрове и центрове за забавления, спортни съоръжения, каза Елиас Папагеоргиу.

Кандидатите с проекти ще трябва да представят географска стратегия, с която да осигурят балансирано разпределение на финансовия ресурс между 6-те града, доколкото пазарните условия позволяват това. Коя община, колко ще получи, зависи от качеството и зрелостта на проектите, съобщи Теодор Радонов, младши експерт в Министерството на регионаното развитие и благоустройството.

До края на юли 2011 г. трябва да бъдат подписани оперативните споразумения с Фондовете за градско развитие, от септември ще могат да се инвестират средствата в конкретните проекти. Ресурсът на ФГР трябва да бъде инвестиран в проекти до края на 2015 г. Проектите трябва да генерират приходи, тъй като средствата не са безвъзмездни и трябва да се възстановят в минимален срок от 10 години, каза още Теодор Радонов.

Той уточни, че през юни се очаква да стартира мярка, насочена към жилищните сгради, примерно за въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Община Стара Загора е подготвила 2 проекта по инициативата JESSICA. Единият е за изграждане на подземни паркинги под дворовете на 5-то и 6-то ОУ, а вторият за паркинги във пустеещата от години сграда на бившата Вечерна гимназия, на ул. Г.С. Раковски (до сградата на ОДМВР - Стара Загора).

Още новини