Начало Новини Актуално Стара Загора ще бъде домакин на конференция по енергийно реновиране на сгради

Стара Загора ще бъде домакин на конференция по енергийно реновиране на сгради

Актуално

конференция енергийно реновиране сградиСтара Загора ще се проведе заключителна Конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия, в рамките на проект ree_trofit, съфинансиран по програма на ЕС Интелигентна Енергия за Европа, в който Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Европейският институт по труда (ЕИТ) са партньори.

Конференцията ще се проведе на 28 февруари 2013 г. в зала 1 на хотел Верея по приложената програма.

Конференцията е предназначена за широк кръг от мениджъри, експерти и специалисти в тази изключително перспективна за икономиката ни тема.

Участниците в конференцията ще получат на електронен носител информация и материали, разработени от международния проектен екип на ree_trofit от Италия, Дания, Франция, Гърция, Унгария и България, включващи:

  • ръководство за електро-, топло- и строителни техници
  • добри практики за енергийно-ефективно саниране на сгради в ЕС и по света
  • действаща нормативна уредба в България, в т. ч. национални стратегии и програми в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници
  • директиви на ЕС за енергийна ефективност
  • информация за развитието на програмата Интелигентна енергия за Европа - бъдещи програми и финансови източници в областта на енергийна ефективност и възобновяеми източници в сгради, за периода 2014-2020 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация, която трябва да се направи не по-късно 26.02.2013 г., като бъде изпратена попълнена регистрационна форма на имейл: office@chambersz.com или на факс 042 626033, 042 626297.

Още новини