Начало Новини Актуално Стара Загора пак в азотен смог

Стара Загора пак в азотен смог

Актуално

В продължение на 5 дни вече Автоматичната измервателна станция на РИОСВ, дислоцирана на "Зеления клин", отчита наднормени стойности на азотни оксиди в Стара Загора. На 8 декември са отчетени две превишения на пределнодопутимите концентрации на атмосферния замърсител: в 4.00 часа - 283 микрограма на куб.м (при ПДК 230 микрограма), и в 5.00 часа - 277 микрограма на куб.м. На 7 декември обаче са регистрирани 6 наднормени стойности, 5 от които са от 2.00 часа (1.7 пъти над ПДК) до 7.00 часа.

От началото на декември Стара Загора е единственият град в България, в който се отчитат наднормени стойности на азотни оксиди, сочат данните на Изпълнителната агенция по околната среда. От агенцията обясняват замърсяването с автомобилния трафик и неблагоприятните метеорологични условия.
"Нямам нищо против, че е налице инверсия, задържаща мръсотиите в приземния атмосферен слой, но големият въпрос е кой е източникът, продуциращ азотните оксиди? Неаргументирано е да се твърди, че това са автомобилите, след като в София и Пловдив няма замерени такива стойности, както в Стара Загора. Като химик мога категорично да твърдя, че азотните оксиди са основната съставка на взривните вещества. И при взрива на поделението в Челопечене основното замърсяване в региона беше точно с азотни оксиди. В Стара Загора настоящата ситуация с азотния смог си има предистория - от преди три години, когато бяха големите обгазявания. Но за тях тогава се мълчеше", коментира пред вестник Старозагорски новини Марина Бояджиева - магистър-химик, председател на Съюза на химиците към НТС - Стара Загора.
Сега данните за замърсяванията са достъпни до всички чрез Системата за контрол на качеството на атмосферния въздух, но източникът на азотните оксиди остана неназован и респективно несакциониран.
Стана известно, че в четвъртък се очаква в Стара Загора да пристигне министърът на околната среда и водите Нона Караджова. "Първият въпрос, който ще задам на министър Караджова, е за източника на азотни оксиди, тъй като за мен като старозагорец опазването на здравето на хората е моят първи приоритет", съобщи областният управител Йордан Николов. До няколко дни той ще направи и писмено питане към министъра на отбраната какво точно се върши на полигон "Змейово".

Още новини