Начало Новини Актуално Стара Загора - ощетена с 800 000 лв. от Красива България

Стара Загора - ощетена с 800 000 лв. от Красива България

Актуално

Вътрешният одит, назначен от сегашния министър Тотю Младенов, е показал дефицит в размер на 7.4 млн. лв., съобщи вчера пред медиите самият министър. Данните от одита сочели, че бившият управител на "Красива България" Станимир Колев се е разпореждал със средствата без ефективен контрол.

В част от случаите решенията за финансиране на проекти са вземани неприсъствено, което е довело до еднолични решения кои проекти да се финансират и кои не. По думите на Младенов това е правено умишлено в последните месеци на управлението на предишното правителство.
Най-вероятно един от тези проекти е свързан с Община Стара Загора. Става въпрос за ремонт на Дома на инвалида в областния град на стойност близо 1 млн. лв. - 799 086 лв. от които трябваше да бъдат осигурени по "Красива България", а остатъкът от 199 774 лв. - от бюджета на Община Стара Загора. Историята на проекта, меко казано, беше свързана с предстоящите парламентарни избори и датира от април т.г. Месеци преди това Община Стара Загора беше кандидатствала с проекта, но при официалното подписване на меморандумите на 2 април 2009 г. Община Стара Загора не беше сред бенефициентите. Точно тогава за водач на листата на БСП в Старозагорски избирателен район беше спрягано името на тогавашния социален министър Емилия Масларова и след кратка медийна шумотевица, на 7 април от "Красива България" съобщиха, че МТСП все пак е одобрило проекта, пише вестник Старозагорски новини.
Домът на инвалида в Стара Загора безспорно се нуждае от ремонт, защото такъв не е правен от 1976 г. В рамките на цялата сума от 1 млн. лв. първоначално беше предвидено боядисване на стаите на 211-те обитатели на Дома, цялостна подмяна на дървената дограма на прозорците с PVC, на подовата настилка и осветителните тела. След подписването на Меморандума за разбирателство между Общината и МТСП се е наложило преразглеждане на включените ремонтни работи, тяхното прецизиране и подмяна на някои от тях с други необходимости, съобразно нуждите на живущите там, една от които е поставяне на оповестителна инсталация. Актуализираната количествено-стойностна сметка е била изпратена за съгласуване с националния директор на проект "Красива България" през май т.г. Впоследствие е била проведена процедура по Наредбата за възлагане на обществени поръчки и е избран изпълнител на ремонта. Но два дни преди да изтече законният срок за обжалване на решението, кметът е бил посетен от представители на "Красива България" - зам.-националният директор на проекта Минчо Стоев и регионалният координатор Георги Георгиев. По време на срещата представителите на "Красива България" предложили на проф.Танчев ДА НЕ ПОДПИСВА ДОГОВОР С ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА РЕМОНТА НА ДОМА НА ИНВАЛИДА поради следните съображения: не е сигурно обезпечаването на обекта с предвидените средства и опасенията им, че обектът няма да бъде изпълнен до края на 2009 г.
А на 17.09.2009 г. в Община Стара Загора е получен факс на официално писмо от зам.-министъра на МТСП, с което кметът е уведомен, че поради констатирания от правителството на РБ бюджетен дефицит за 2009 г. и предприетите спешни мерки за редуциране на разходите, МТСП оттегля едностранно финансирането за обект "Дом на инвалида" в Стара Загора. Като правно основание е цитиран чл.9 от подписания Меморандум, по силата на който приключването на процедурата по избор на изпълнител е трябвало да бъде не по-късно от 30 август т.г... Въпреки че това е станало два дни по-рано - на 28.08.2009 г., с решение No РД-25-1997 на кмета на общината.
Така или иначе, старозагорският проект по "Красива България" е спрян и това е и поводът за едно от 4-те писма, които проф.Танчев изпрати в края на септември до четири министерства с протестна нотка срещу ощетяването на Стара Загора. "Моля за Вашата намеса за решаването на възникналия проблем и отпускането на необходимите за ремонта на Дома на инвалида средства, чието финансиране има както измерима, така и неизмерима и много значима човешка и социална тежест", пише в писмото си до министър Тотю Младенов кметът на Община Стара Загора.
Вчера стана известно, че в констатирания дефицит от 7.4 млн.лв. по Проект "Красива България" 400 000 лв. са били изтекли само за реклама. Финансирани са били също така обекти, които са неизползваеми или имат незначителен социален ефект. Преобладаващата част от разходите са били на завишени цени над пазарните и липсват документи за доставени стоки и услуги.
Спряното от новото ръководство на МТСП финансиране по "Красива България" в национален мащаб е 8 млн.лв. Почти толкова, колко е оповестеният вчера дефицит по проекта заради нецелесъобразното харчене на пари от предишното управление.

Още новини