Начало Новини Актуално Стара Загора и Враца изпълняват мерки за екологичен транспорт със средства по оперативна програма Околна среда 2014 - 20

Стара Загора и Враца изпълняват мерки за екологичен транспорт със средства по оперативна програма Околна среда 2014 - 2020

Актуално

33 електрически автобусаМинистърът на околната среда и водите Нено Димов подписа и договор за подобряване на качеството на обществения транспорт в Стара Загора с изпълняващия длъжността кмет на общината инж. Янчо Калоянов и с управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД инж. Димитър Авджиев. По проекта ще бъдат доставени нови 33 електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции. На територията на тролейбусното депо ще бъдат изградени две комплектни трансформаторни станции с прилежащата към тях закрита разпределителна за захранване на зарядните станции.

С изпълнението на мерките по този проект количеството на фините прахови частици ще се намали с 0,72 тона годишно, което ще подобри екологичните характеристики за над 130 000 жители на Стара Загора. Общата инвестиция е близо 53,8 млн. лева, като оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ осигурява безвъзмездно 44,9 млн. лева. Срокът за изпълнение на дейностите е 40 месеца.

Също днес министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на община Враца Мария Попова и управителят на „Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД Виктория Начева подписаха договор за модернизиране на градския транспорт в общината. По проекта ще бъдат закупени 13 нови електрически автобуса и 9 нови тролейбуса за нуждите на обществения транспорт на община Враца. Предвижда се доставка и монтаж на 13 станции за бавно зареждане на автобусите и една станция за бързо зареждане. Експлоатацията на новите превозни средства ще се оптимизира чрез внедряване на интегрирана система за управление на транспорта за електронно таксуване и за информация на пътниците в реално време.

Проектът е финансиран по оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ (ОПОС). Общият размер на инвестицията е 32 млн. лева. оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.“ осигурява 26 млн. лева. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фините прахови частици (ФПЧ10) с източник транспорта – от 0,37 на 0,18 тона на година. Изпълнението на дейностите ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за близо 51 000 жители на община Враца. Срокът за изпълнение на дейностите е 30 месеца.

Още новини