Начало Новини Актуално Стара Загора и Казaнлък остават без система за разделно събиране на отпадъци

Стара Загора и Казaнлък остават без система за разделно събиране на отпадъци

Актуално

Стара Загора Казанлък без разделно сетосъбиранеИзнeнадващо общините Стара Загора и Казанлък прекратиха договорите си с ЕКОПАК България. Предизвестия за това са били изпратени в края на мeсец октомври като и двете общини не посочват ясни причини и аргументи.

В организацията не са получавали сигнали или оплаквания по отношение на изградените системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както от страна на общините, така и на безплатния зелен телефон, на който всеки гражданин може да отправи запитване или оплакване. Въпреки положените усилия от страна на ЕКОПАК чрез срещи с общинските представители и писма до кметовете, истинските мотиви и до днес остават неясни, се казва в съобщение, изпратено до медиите от ЕКОПАК.

ЕКОПАК работи в Стара Загора от 2006 г. насам. За периода само в този район са инвестирани над 3,6 млн. лева както в техническа инфраструктура, така и в информационни и образователни кампании. Организацията работи в Казанлък от 2009 г. и там инвестициите възлизат на над 700 хил. лева общо за четирите години. За това време ЕКОПАК успява да постигне значителен успех в посока поведенческа промяна в отношението на хората към околната среда и подобряване на резултатите от разделното събиране. Благодарение на гражданите на Стара Загора са рециклирани над 3500 тона отпадъци от опаковки, а гражданите на Розовата долина са събрали над 1090 тона, които са рециклирани. Ако обърнем тези цифри в ползи за околната среда за двете общини можем да кажем, че от изсичане са спасени 15 000 дървета, спестени са 4,1 млн. квч. електроенергия, 36,8 млн. литра питейна вода, 2700 барела петрол, а обема на депонираните отпадъци е намален с 4380 куб. м.

Последствията от необоснованото прекратяване на договорите ще са в няколко посоки:

  • ЕКОПАК ще бъде принудена да излезе от останалите общини в областта, в които до момента осъществява дейност: Мъглиж, Чирпан, Павел Баня и Раднево, поради икономическа неефективност. Това ще лиши над 65 000 жители от достъп до системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки и ще обезсмисли направените досега инвестиции, провежданите през годините информационно-образователни инициативи и ще ги демотивира да събират и изхвърлят разделно отпадъците;  
  • В Стара Загора и Казанлък няма да има ситема за разделно събиране на отпадъци от опаковки най-малко за три месеца или повече, което сериозно може да повлияе върху навиците на гражданите, изграждани от години и тяхната вяра в системата.  

Съгласно изразеното от двете общини желание за прекратяване на договора на 28 януари 2013 г. ще започне изтегляне на цветните контейнери от районите, което ще бъде завършено в пет-дневен срок.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ изразяват своето съжаление за взетите решения и благодарят на всички съвестни граждани, които се грижеха за околната среда, като използваха по предназначение трите цветни контейнера.

Още новини