Начало Новини Актуално Стара Загора – един от водещите икономически региони на България

Стара Загора – един от водещите икономически региони на България

Актуално

Икономически годишник на регион Стара Загора за 2013 годинаОсновните икономически дейности, които определят облика на област Стара Загора, са: преработващата промишленост, енергетиката, строителството и търговията със стоки на едро и на дребно. Данни на Националния статистически институт, обхващащи икономическите показатели на близо 14 300 фирми, показват, че през 2011 година приходите от тяхната дейност възлизат на повече от 8,5 млрд. лева.

Това представлява ръст от 9% спрямо предходната година. Търговските фирми генерират нетни приходи от продажби в размер на 2,7 млрд. лева и секторът запазва водещата си позиция. Ръстът спрямо предходната година обаче се дължи на дейността на предприятията от преработващата промишленост – те имат НПП в размер на 1,8 млрд. лева и сумата е с 330 млн. лева по-голяма от предходната година. Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия достига НПП в размер на 1,2 млрд. лева, което представлява ръст от 128 млн. лева на годишна база. Строителството също има ръст и обемът на НПП в сектора достига 803 млн. лева.

През последните три – четири години много динамично се развива селското стопанство, но на годишна база секторът има лек спад.
Най-многобройна е групата на микро фирмите, показва наблюдението на НСИ за броя на работниците и служителите в предприятията. Броят на малките фирми (с от 10 до 49 заети) в област Стара Загора е около 1000, а на средните предприятия – около 180. Предприятията, които разполагат с персонал над 250 души и се определят като големи, са 40.

Данни на Националната агенция по приходите показват, че броят на активните фирми в област Стара Загора е близо 62 000. От тях регистрация по Закона за ДДС имат 8900 дружества. Като големи данъкоплатци и осигурители се определят 47 дружества от област Стара Загора. Средни данъкоплатци са 222 фирми.

Офисът на НАП в Стара Загора е осигурил през 2012 година 244 млн. лева постъпления от данъци и осигуровки в държавния бюджет (без сумите от големите и средните данъкоплатци и осигурители в областта). Приходите са с 27 млн. лева повече от предходната година.
Данъчните приходи са с 24 млн. лева повече от предходната година и общата им сума е 137 млн. лева. Отчита се значително увеличение на постъпленията от данъка върху добавената стойност, като събраната сума от него през 2012 година е в размер на 71 млн. лева. Платените корпоративни данъци са в размер на 21 млн. лева. От данък върху доходите на физическите лица в държавния бюджет са постъпили 44 млн. лева.

Брутният вътрешен продукт на област Стара Загора е около 3% от сумата за страната. Брутният вътрешен продукт на България за 2012 година е 39,6 млрд. евро (оценка на БНБ). За 2011 г. е 38,5 млрд. евро.

България е една от трите членки на Европейския съюз, които изпълняват всички икономически индикатори през 2012 година според маастрихтските критерии. Страната е член на НАТО. Въведен е валутен борд, обвързващ националната валута към еврото. Няма заеми от Международния валутен фонд и не изпълнява оздравителна програма на фонда.

Икономиката на България

 • Ръст в проценти на БВП за 2011 година на годишна база – 1,7%
 • Брутен вътрешен продукт (за 2012 г.) – 39 606 млн. евро
 • Държавен дълг към декември 2012 г. – 6991 млн. евро
 • Външен държавен дълг – 4444,5 млн. евро
 • Държавен дълг / БВП (декември 2012 г.) в проценти – 17,7%
 • БВП на човек, покупателна способност (ниво спрямо средноевропейското, което е равно на 100) – 45
 • Годишната инфлация за януари 2013 г. спрямо януари 2012 г. – 4,4%
 • Икономически активно население (септември 2012 г.) – 2 129 567 души
 • Безработица (декември 2012 г.) – 11,4% от работната сила, 375 770 души
 • Износ за периода януари – декември 2012 г. – 40 659 млн. лева
 • Износ за периода януари – декември 2012 г. за стани от ЕС – 23 754 млн. лева
 • Внос за периода януари – декември 2012 г. – 49 804 млн. лева
 • Внос за периода януари – декември 2012 г. от страни от ЕС – 29 209 млн. лева

Световната икономика

 • Ръст в проценти на БВП за 2011 година в Европейския съюз – 1,3%
 • Ръст в проценти на БВП за 2011 година в САЩ – 1,7%
 • Инфлация, 2011 година – 3,1%
 • Безработица, 2012 година – 9,7%

 

 

илко груев

Още новини