Начало Новини Актуално Стара Загора е сред градовете с най-ниска безработица в България

Стара Загора е сред градовете с най-ниска безработица в България

Актуално

Нивото на безработицата в Старозагорска област е 6,63 процента. Областта остава сред първите в страната, които са с най-ниско ниво на безработица и сега Стара Загора е на пето място - след София, Варна, Габрово и Бургас, съобщи директорът на Бюрото по труда в Стара Загора Георги Гьоков. Спрямо август 2009 година равнището на безработицата е намаляло с 0,04 пункта, а регистрираните безработни със 72 души.

С най-ниско равнище на безработица е община Гълъбово, а с най-високо е община Николаево.
„Доколкото познавам пазара на труда в Стара Загора и наблюдавайки как се движат нещата през октомври 2009 г., смятам че, в следващите месеци няма да настъпи значително нарастване на тези проценти", допълни Гьоков. През септември в Дирекция „Бюро по труда" - Стара Загора, което обхваща общините Стара Загора и Опан, са регистрирани 4088 безработни при икономически активно население от  83 328 души.
От началото на годината в програми за заетост са включени нови 1505, като най-много работа е осигурила Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост". От януари 2009 година в дейности по нея са работили 228 безработни. На следващо място по обхват на безработни лица и социален ефект е Националната програма „Асистенти на хора с увреждания", в която през септември по заявки за личен асистент са работили 65 лица, а по проекти 15 безработни на социално подпомагане.
Други успешни програми, по които Бюрото по труда има сключени договори с работодатели са Националната програма „Помощ за пенсиониране", по която работиха 19 безработни и Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.
„В тази програма бяха включени 11 безработни лица с намалена трудоспособност над 71 процента, а от началото на годината по нея са работили 65 безработни", каза още Гьоков.

* * *

Нивото на безработицата в област Стара Загора се стабилизира

Незначителен спад от 0.04% спрямо предходния месец бележи безработицата в Старозагорска област през септември, заяви директорът на Бюрото по труда Георги Гьоков. Общо са регистрирани 11 464 души, при икономически активно население 172 917, за един месец броят им е намалял със 72-ма. Нивото на безработицата е 6.63% при средно за страната 8.03%.

С тези стойности за пореден месец Старозагорска област остава пета сред 7-те области, в които безработицата е под средното за страната ниво. Класацията продължава да се оглавява от София-град, следват Бургаска (4.17%), Варненска (5.62) и Габровска област (5.83), а след Стара Загора са Пловдивска и Пернишка. Трети пореден месец областният град вече не е с най-ниска безработица, въпреки че нивото пак е под средното - 4.87%. Най-ниски са показателите в община Гълъбово - 4.52%. Под средните за страната са стойностите още в Раднево - 5.26%, и Казанлък - 6.17%. Най-високо се запазва нивото в Николаево - 22.43%, независимо от лекия спад от 0.24%. Над средната за страната е безработицата и в Братя Даскалови - 20.51%, Чирпан - 12.70 (спад от 0.33%), Гурково - 10.38%, Мъглиж - 10.18%, Павел баня - 8.98%, и Опан - 7.55%.
Значителен е броят на младежите до 29 години, регистрирани в 4-те бюра по труда в областта - 2655. През септември са били заявени 864 работни места, в края на месеца те са 446. За едно работно място се борят 9 души, пред Старозагорска област е само София-град с 6, пише вестник Старозагорски новини.  
Познавайки пазара на труда в региона, мога да прогнозирам, че безработицата до края на годината ще остане в тези граници, заключи Георги Гьоков.

Още новини