Начало Новини Актуално Стара Загора е обгазен с азотен диоксид в три последователни часа вечерта на 22 декември. Сряда, 23 декември, е обявен з

Стара Загора е обгазен с азотен диоксид в три последователни часа вечерта на 22 декември. Сряда, 23 декември, е обявен за неучебен ден

Актуално

В 18:00, 19:00 и 20:00 часа на 22 декември 2009 г. автоматичната станция Зеления клин в Стара Загора е регистрира в три последователни часа превишения на средночасовата норма по показател азотен диоксид. Измерените нива на обгазяване със замърсителя азотен диоксид в атмосферния въздух са съответно:

  • в 18:00 часа – 513,72 микрограма на кубичен метър;
  • в 19:00 часа – 495,22 микрограма на кубичен метър;
  • в 20:00 часа – 403, 59 микрограма на кубичен метър.

Отчетените концентрации са над нормата за алармен праг от 400 микрограма на кубичен метър, регистрирани в три последователни часа, съобщиха от РИОСВ - Стара Загора.

РИОСВ – Стара Загора предприе необходимите действия за информиране на Областна и Общинска администрации - Стара Загора, Областна дирекция Гражданска защита и РИОКОЗ – Стара Загора с цел опазване здравето на населението. Чувствителните групи от населението са деца, възрастни и хора с астма и хронични белодробни заболявания.

Областният управител на Стара Загора Йордан Николов свика кризисния щаб. Взето е решение 23 декември да бъде обявен за неучебен ден. Затворени ще останат също и детските градини и детските ясли в Стара Загора.

Препоръчителните предпазни мерки, които следва да се вземат от хората са да не напускат жилищните или работните помещения, като затворят плътно прозорците на стаите и избягват физическа дейност на открито.

Към 20:20 часа концентрацията на азотен диоксид в приземния атмосферен слой се задържат на нива над алармения праг.

* * *

Заповед на областния управител на Стара Загора Йордан Николов
във връзка с регистрирани превишения на алармения праг за азотен диоксид


ЗАПОВЕД

Стара Загора, 22.12.2009 г.

На основание чл.32, ал.1, чл.31, ал.1, т. 9 от Закона за администрацията, чл. 64, ал. 1, т. 6 от Закона за защита при бедствия, във връзка с Инструкцията за информиране на населението при превишение на алармените прагове на атмосферните замърсители и доклад на РИОСВ- Стара Загора за регистрирани превишения по показател азотен диоксид

НАРЕЖДАМ:

Началникът на РИО – Стара Загора да организира обявяването на 23 декември 2009 г. за неучебен ден за частните, държавните и общинските училища от гр. Стара Загора.
Кметът на община Стара Загора да организира обявяването на 23 декември 2009 г. за неприсъствен ден за детските градини и детските ясли на територията на град Стара Загора.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

ЙОРДАН НИКОЛОВ
Областен управител на област Стара Загора

Още новини